Szkolenie online

Zarządzanie zespołem zdalnym

1. Zarządzanie zespołem zdalnym – wyzwania, szanse i zagrożenia

• Ustalanie z zespołem zasad współpracy i tworzenie kultury organizacyjnej, sprzyjającej pracy zdalnej
• Budowanie zaufania jako podstawa efektywnej pracy zdalnej
• Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy zdalnej
• Rola lidera w zarządzaniu efektywnym zespołem na odległość
• Świadomy rozwój specyficznych kompetencji managera, zarządzającego zespołem zdalnym- wiedza, umiejętności, postawy
• Budowanie efektywnych relacji w zespołach rozproszonych

2. Skuteczna komunikacja w warunkach pracy zdalnej

• Czym różni się komunikacja w trybie pracy zdalnej od komunikacji z zespołem stacjonarnym?
• Kluczowe elementy komunikacji online i zasady konstruktywnego porozumiewania się
• Komfort i poczucie bezpieczeństwa w czasie spotkań zdalnych
• Zasady efektywnych spotkań online (struktura spotkania, wyznaczanie celów spotkań, tworzenie agendy, moderowanie spotkań)
• Komunikacja mailowa – najważniejsze zasady
• Różne strategie i style porozumiewania się oraz wykorzystanie różnych kanałów komunikacji w zależności od sytuacji
• Jak ustalić optymalną częstotliwość i jakość kontaktów z zespołem
• Odprawa zespołu i spotkania typu „Sprint”

3. Motywowanie do wysokiej jakości i efektywności pracy na odległość

• Motywatory i demotywatory związane z pracą w zespole rozproszonym
• W jaki sposób motywować pracowników pracujących zdalnie?
• Narzędzia i techniki motywowania pracowników na odległość
• Automotywacja menadżera – praktyczne sposoby zadbania o własną motywację

4. Jak budować zaangażowanie pracowników w zespole rozproszonym

• Reguły budowania zaangażowanego zespołu zdalnego
• Budowanie zaangażowania i współodpowiedzialności pracowników w zespole rozproszonym
• Najskuteczniejsze metody motywowania członków zespołu w warunkach pracy zdalnej
• 7 step coaching model
• Metody na zdalną integrację zespołu

5. Wyznaczanie celów, delegowanie zadań i monitorowanie postępów w warunkach pracy zdalnej

• Jak sprawić, aby zespół osiągał zamierzone cele pracując zdalnie?
• Jakie zadania należy delegować, a jakie lider powinien wykonać osobiście?
• Jak stawiać cele dla członków zespołu, możliwe do wykonania w warunkach pracy zdalnej?
• Jak rozliczać członków zespołu z wykonania zadań?
• Jak monitorować efekty i postępy pracy zespołu zdalnego?
• Wykorzystanie narzędzi informatycznych do komunikacji, monitorowania i wspierania pracy zespołu zdalnego

6. Efektywność osobista i zespołowa w pracy zdalnej

• Cechy efektywnych zespołów zdalnych
• Rutyny zarządcze i cykliczne spotkania online z zespołem oraz spotkania indywidualne
• Skuteczne ustalanie priorytetów z uwzględnieniem wyzwań pracy zdalnej
• Elementy asertywności – jak sprawnie realizować priorytety?
• Planowanie czasu na pracę samodzielną i spotkania online

7. Informacja zwrotna, sytuacje trudne i konfliktowe w zespole pracującym zdalnie

• Jak przekazać konstruktywny feedback zdalnie (konkretne narzędzia i techniki)
• Konstruktywna krytyka oraz stawianie granic w sytuacjach trudnych (np. oporu, niezgody)
• Specyfika i najczęstsze przyczyny konfliktów w zespołach rozproszonych
• Jak zarządzać sytuacjami trudnymi w zespole pracującym zdalnie?
• Umiejętność rozpoznawania i zarządzania pięcioma dysfunkcjami pracy zespołowej w praktyce z uwzględnieniem specyfiki pracy zdalnej

Poznaj nasze inne szkolenia: