SZKOLENIA
ONLINE

PROGRAMY SZKOLEŃ ONLINE

25 listopada

Zaproponuj termin

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jaka jest natura, funkcje i właściwości emocji?
 • Jakie mechanizmy ułatwiają nam rozumienie, przeżywanie i zarządzanie emocjami?
 • Czego nie robić i nie mówić, gdy bliskie nam osoby przeżywają trudne emocje?
 • Jak działać w strefie wpływu w każdej sytuacji, czyli jak w praktyce rozwijać postawę proaktywną?
 • Jak dostrzegać szansy związane z kryzysem?

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Zyskasz wiele ważnych i praktycznych informacji, dzięki którym lepiej poradzisz sobie z trudnymi emocjami.
 • Zdobędziesz cenną wiedzę, która pomoże Ci zrozumieć od strony psychologicznej najczęstsze reakcje w sytuacjach trudnych (z czego wynikają, jak radzić sobie z nimi).

23 listopada

Zaproponuj termin

Program:
• Psychologiczne fazy przechodzenia przez zmianę (zaprzeczanie, opór, eksperymentowanie, zaangażowanie).
• Psychologia zmiany w praktyce – jak wiedza o modelach zmiany ułatwia adaptację?
• Analiza sił w zmianie (siły oporu/hamujące i siły dążące do zmiany)
• Jak szybko i efektywnie przystosować się do zmieniających się okoliczności?
• Różnice indywidualne w postrzeganiu i reagowaniu na zmiany
• Emocje pojawiające się wobec zmiany (skąd się biorą, jak sobie z nimi radzić)
• Małe zmiany- duże różnice. Jak mała zmiana wpływa na duży efekt?

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
Adaptacja do zmian i zaakceptowanie ich jest dziś ważnym wyzwaniem prywatnym i zawodowym. Świat szybko się zmienia, a ludzka natura nie lubi zmian… Warsztat pomoże Ci zrozumieć reakcję na zmiany i poznać psychologiczne mechanizmy adaptacji do zmian. Dzięki tej wiedzy możliwe jest szybsze i bardziej efektywne odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

Uczestnicy nauczą się:
• Radzić sobie za zmianami
• Lepiej zarządzać trudnymi emocjami, które często pojawiają się wobec zmian
• Radzić sobie z niepewnością i oporem wobec zmian, co przyczyni się do szybszej adaptacji i efektywniejszego funkcjonowania.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

24 listopada

Zaproponuj termin

Podczas szkolenia poznasz:

 • Zasady planowania i praktyczne korzyści wynikające z lepszej organizacji czasu pracy (również w odniesieniu do pracy zdalnej)
 • Praktyczne techniki wyznaczania priorytetów
 • Narzędzia wspierające zarządzanie czasem i wyznaczanie celów.
 • Praktyczne wskazówki – jak walczyć z pożeraczami czasu?
 • Jak wygląda krzywa wydajności dobowej REFA i krzywa koncentracji uwagi – określenie kiedy i jak długo pracuję najefektywniej?

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Celem warsztatu jest wykształcenie umiejętności efektywnego zarządzania sobą w czasie, przez rozwój takich kompetencji jak efektywne planowanie, wyznaczania priorytetów i właściwa organizacja czasu pracy. Nabyta wiedza i umiejętności przekładają się bezpośrednio na skuteczność w pracy i życiu prywatnym.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

8 października
23 grudnia

Zaproponuj termin

Program:
• Elementy składowe odporności psychicznej
• Sztuka szukania nowych rozwiązań – również w trudnych sytuacjach
• Praktyczna umiejętność akceptacji i adaptacji do zmian
• Zdrowy optymizm w praktyce
• Praktyczne wskazówki, jak budować odporność psychiczną m.in. umiejętność stawiania sobie realistycznych celów i regularnej pracy nad nimi, samoświadomość, dbanie o siebie

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
Każdego z nas dotykają różne trudności, obecnie dla wielu osób wyzwaniem jest przystosowanie się do nagłych zmian i przyjmowanie trudnych wiadomości. Im większą mamy odporność psychiczną, tym łatwiej nam przetrwać problemy prywatne, zawodowe oraz poradzić sobie z trudnymi emocjami. Szybciej też odzyskujemy równowagę po wydarzeniach kryzysowych. Dobra wiadomość jest taka, że odporność psychiczną można w sobie wyćwiczyć, a skoro tak, to warto uzbroić się w wiedzę i techniki jak to zrobić w praktyce.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Podczas szkolenia:
• Poznasz skuteczne techniki, które natychmiast podniosą Twój poziom motywacji
• Zrozumiesz czym jest, a czym nie jest motywacja
• Dostaniesz narzędzia do budowania nawyków, wspierające zachowanie energii do działania
• Nauczysz się działać, nawet z niskim poziomem motywacji
• Dowiesz się jak w sytuacji kryzysowej zachować energię do działania

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
• Po ukończeniu tego szkolenia będziesz potrafił wzbudzić w sobie motywację oraz przekłuć ją w działanie.
• Otrzymasz pakiet narzędzi, których będziesz mógł użyć do wzbudzania w sobie motywacji do dowolnie wybranej czynności.
• Dzięki szkoleniu zrobisz rzeczy, które do tej pory odkładałeś na później.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

13 października
26 listopada 
Zaproponuj termin

Program:
• Rozwijanie postawy i cech wspierających zdrową reakcję na stres i sytuacje trudne- praktyczne wskazówki
• Reakcja stresowa- jak powstaje, kiedy staje się zagrożeniem, jak sprawić, żeby wspierała nasze działania?
• Monolog wewnętrzny i przekonania- jak wpływają na poziom stresu (praktyczne wskazówki jak sobie pomóc)
• Predyspozycje fizjologiczne i osobowościowe- odkryj swój indywidualny styl reakcji na stres
• Techniki i strategie relaksacyjne ułatwiające dojście do równowagi i harmonii m.in. trening autogenny Schultza, Metoda Jacobsona, uważność, kontrola oddechu, medytacja)

To szkolenie jest dla osób, które chcą:
• prawidłowo reagować na sytuacje stresujące
• opanować i nauczyć się w praktyce stosować techniki redukujące napięcie
• osiągać większą satysfakcję z życia
• przećwiczyć w praktyce najskuteczniejsze techniki relaksacyjne
• lepiej rozumieć mechanizm stresu i efektywnie nim zarządzać

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Każdy system bezpieczeństwa jest tak dobry jak jego najsłabsze ogniwo

 • W zgodnej opinii ekspertów do tej pory najsłabszym ogniwem w konstrukcji systemów bezpieczeństwa informatycznego w organizacji byli ludzie – pracownicy.
 • Pełne bezpieczeństwo oznacza wiele utrudnień w dostępach do systemów informatycznych. W praktyce każda organizacja dopuszcza pewne wyjątki od stosowania procedur i systemów bezpieczeństwa szczególnie w sytuacjach nietypowych, ale wtedy liczymy na ostrożność, czujność i odpowiednią wiedzę osób, dla których dopuszczamy te wyjątki
 • Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nagle z dnia na dzień cała organizacja zaczyna pracować w sposób, który do tej pory był wyjątkiem:
  • Do tej pory pracownicy korzystali z łącza internetowego w biurze, a korzystanie z innego łącza (karta SIM w laptopie, dostęp do zasobów firmy przez telefon, telefon jako router, publiczne WiFi) było sytuacją wyjątkową. Dzisiaj proporcje całkowicie się zmieniły
  • Praca zdalna poza biurem była zarezerwowana dla wyjątkowych sytuacji (np. delegacja) lub pewnych specyficznych funkcji (np. handlowcy), dzisiaj w niektórych organizacjach nawet 100% pracowników pracuje zdalnie
  • Korzystanie z prywatnego sprzętu teleinformatycznego do celów służbowych w większości organizacji było niedozwolone; dzisiaj wiele organizacji (szczególnie tam, gdzie pracownicy posiadali komputery stacjonarne) namawia do pracy poprzez prywatny komputer + prywatny router domowy
 • Taka sytuacja oznacza konieczność całkowitego przemodelowania polityki bezpieczeństwa. Taka zmiana wymaga po pierwsze przemyślenia nowej strategii bezpieczeńśtwa, a po drugie jej wdrożenie wymaga czasu i wysokich nakładów
 • To co można i warto zrobić szybko, to podniesienie świadomości pracowników tak, aby unikali najprostszych, ale przez to najbardziej rozpowszechnionych zagrożeń

Niniejsze szkolenie ma na celu zaprezentowanie dla nieinformatyków:

 • Jakie cyberzagrożenia czekają na nich w trakcie codziennej pracy przy użyciu komputera, tabletu, telefonu.
 • Jak można się przed nimi zabezpieczyć
 • Jakie zachowania mogą zwiększać a jakie zmniejszać ryzyko dostępu osób niepowołanych do danych przechowywanych i przetwarzanych przy użyciu urządzeń teleinformatycznych

Program warsztatu:

1. Otwartość na różnice międzypokoleniowe

 • Charakterystyka pokoleń X, Y, Z
 • Z czego wynikają różnice (sytuacja społeczna, wychowanie, czas wolny, autorytety, rynek pracy, sytuacja zawodowa)
 • Różne postrzeganie środowiska pracy (oczekiwania, cenione wartości, cechy idealnego pracownika, dostępność ofert pracy)
 • Stereotypy na temat każdego z pokoleń – dużo mówią, generalizują, czy nie kłamią?
 • Jak odróżnić etykietowanie utrudniające wzajemne zrozumienie i dialog vs. przydatny skrót myślowy?

2. Różne pokolenia i …

 • Różne wartości
 • Różne potrzeby
 • Różne oczekiwania
 • Różne sposoby komunikacji i motywowania…

3. Komunikacja między pokoleniami X,Y,Z

 • Najczęstsze przyczyny nieporozumień
 • Czego w komunikacji oczekują ode mnie inne pokolenia?
 • Blokady utrudniające porozumienie na płaszczyźnie myśli i zachowania

Program warsztatu:

1. Komunikacja pokoleń X,Y,Z 

 • Jak projektować i dostosować przekaz uwzględnieniem różnic międzypokoleniowych?
 • Informacja zwrotna w praktyce: feedback vs. feedforward
 • Sytuacje trudne– asertywność w komunikacji
 • Budowanie autorytetu poprzez adekwatną komunikację

2. Motywacja i zarządzanie (techniki i umiejętności) z uwzględnieniem specyfiki pokoleń X,Y,Z

 • Jak skutecznie wyznaczać cele i zadania?
 • Co nas motywuje i jak możemy wpływać na motywację innych?
 • Jak skutecznie z uwzględnieniem kompetencji dzielić zadania w zespole?
 • Czy pokolenie Z jest trudne w zarządzaniu? Dlaczego zamiast „co mają robić”, mam mówić „po co mają coś robić”?
 • Co i jak zrobić, żeby za chwilę nie brakowało nam pracowników?
 • Rekrutacja X,Y,Z na czym zależy poszczególnym pokoleniom?

3. Budowanie współpracy i korzyści z wielopokoleniowych zespołów w organizacji

 • Jak wzajemnie się uzupełniać w biznesie i stworzyć atmosferę efektywnej współpracy?
 • Szybsze reagowanie i dopasowanie do zmieniającego się rynku pracy
 • Zarządzanie konfliktami międzypokoleniowymi
 • Dzielenie się wiedzą i lepsza wydajność dzięki połączeniu kompetencji

SZKOLENIA ONLINE DLA MANAGERÓW

“Jedyną stałą jest zmiana” Heraklit

Zarządzanie zespołem przechodzącym zmianę to wyzwanie dla większości managerów. Szczególnie w czasie kryzysu warto poznać mechanizmy i psychologiczne aspekty reakcji na zmianę, bo wiedza o nich pomaga łagodniej przejść z fazy zaprzeczania i kryzysu do konstruktywnych działań. Wspieranie ludzi w zmianie daje szanse na zachowanie efektywności zespołu i całej organizacji.

Program:
• Jak manager może wspierać zespół w przechodzeniu przez zmiany w sytuacjach trudnych i w kryzysie?
• Klasyczne fazy przechodzenia przez zmiany. Praktyczne aspekty zarządzania zmianą w zespole i organizacji (poziom indywidualny, zespołowy, organizacyjny).
• Najczęstsze reakcje na zmiany i sposoby wsparcia przez lidera
• Jak pomóc innym efektywnie przystosować się do zmieniających się okoliczności (poziom emocjonalny i racjonalny)
• Emocje pojawiające się wobec kryzysu i zmian (skąd się biorą, jak sobie z nimi radzić)
• Jak zbudować skuteczną komunikację w procesie zmian i kryzysu?
• Najczęstsze błędy w komunikowaniu zmian
• Trudne sytuacje w zespole związane ze zmianami i kryzysem

Po szkoleniu uczestnicy m.in. będą potrafili:
• Wspierać zespół w procesie zmiany, a także motywować do proaktywnej postawy
• Skutecznie i odważnie komunikować zmiany pracownikom i współpracownikom
• Rozpoznać przyczyny oporu wobec zmian i radzić sobie z trudnymi emocjami (na poziomie indywidualnym i zespołowym)
• Efektywniej pracować z oporem pracowników wobec wprowadzanych zmian

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Program:
• Lider na czas kryzysu – jak zadbać o siebie, żeby efektwnie wspierać zespół?
• Budowanie odporności psychicznej lidera
• Budowanie i rozwijanie odporność psychicznej w zespole.
• Kompetencje managerskie- Analiza zasobów
• Różne style menedżerskie – ich zalety i wady w sytuacjach trudnych i kryzysowych
• Najnowsze trendy i nowoczesne przywództwo
• Budowanie autorytetu Lidera -jak wzmacniać swój autorytet managerski w sytuacjach trudnych?
• Motywowanie, zaangażowanie, odpowiedzialność i współodpowiedzialność w zespole
• Skuteczna komunikacja managera z zespołem (też w aspekcie pracy zdalnej)
• Trudne rozmowy managerskie w czasach kryzysu

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
• Zdobędziesz praktyczne narzędzia przydatne w skutecznym zarządzaniu
• Dowiesz się jak jako manager, wykorzystując odpowiednie techniki, budować porozumienie i współpracę w zespole
• Nauczysz się efektywnie komunikować i skutecznie wpływać na pracownika
• Nauczysz się angażowania i motywowania podwładnych
• Dowiesz się jaki jest najefektywniejszy sposób komunikacji w zależności od etapu rozwoju pracownika

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

PREZENTACJE ONLINE

15 października
14 grudnia 

Zaproponuj termin

Kwestie formalne i techniczne związane z prezentacjami online

 • Struktura prezentacji i zasady budowania interesującego przekazu w warunkach online
 • Jak zrobić dobry wstęp, rozwinięcie i zakończenie? Praktyczne techniki rozpoczynania i kończenia prezentacji
 • Kwestie techniczne, o które trzeba zadbać: ustawienie kamery, obiektyw, tło, światło, dźwięk
 • Wizualne wsparcie przekazu- jak korzystać z prezentacji, żeby zwiększyć skuteczność przekazu?

Komunikacja werbalna w przekazie online – o czym warto pamiętać?

 • Uzyskanie dobrego kontaktu z odbiorcami w warunkach online
 • Techniki wzbudzania i utrzymywania zainteresowania słuchaczy
 • Dobrze przygotowana treść prezentacji to podstawa
 • Posługiwanie się przykładami, metaforami, pytaniami i pauzą
 • Storytelling, czyli o sztuce opowiadania inspirujących historii

Komunikacja niewerbalna w przekazie online – o czym warto pamiętać?

 • Jak skutecznie wykorzystać język ciała podczas prezentacji online?
 • Postawa ciała i sposób poruszania się adekwatny do prezentacji online.
 • Gestykulacja dostosowana do treści przekazu.
 • Adekwatny kontakt wzrokowy- jak go uzyskać w warunkach prezentacji online.
 • Elementy autoprezentacji: wygląd i ubiór – o czym warto pamiętać?
 • Praca głosem – tempo, ton, dykcja i siła głosu.

Trening praktyczny- ćwiczenia doskonalące umiejętność prezentacji online.

 • Każdy z uczestników przygotowuje swoją krótką prezentację online z uwzględnieniem uzyskanej w tym module wiedzy
 • Każdy uczestnik otrzymuje feedback (od trenera i uczestników). Celem informacji zwrotnej jest wskazanie mocnych stron oraz obszarów rozwojowych do pracy w przyszłości.
 • Konstruowanie indywidualnego planu rozwoju w oparciu o ćwiczenia praktyczne.

16 października
15 grudnia

Zaproponuj termin

Jak radzić sobie ze stresem i tremą, żeby prezentować z przyjemnością?

 • Neutralizowanie obaw- antystresowy monolog wewnętrzny
 • Budowanie wzmacniających przekonań, realistyczne zwiększanie poczucia własnej wartości i świadome wychodzenie ze strefy komfortu
 • Odkrywanie swoich zasobów, praca „na zasobach”, czyli na tym co mam, co jest we mnie dobre i mocne
 • Skuteczne ćwiczenia relaksacyjne na chwilę przed wystąpieniem
 • Wpływ emocji prowadzącego na odbiór prezentacji przez uczestników
 •  Strategie świadomego budowania emocji odbiorców
 • Kreowanie pożądanego wizerunku i praca nad charyzmą

Sytuacje trudne podczas prezentacji online

 • Radzenie sobie z tzw. trudnymi odbiorcami i trudnymi pytaniami
 • Radzenie sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami
 • Typologia słuchaczy –narzędzia zarządzania trudnymi odbiorcami
 • Gdy ciało i twarz się spina- sposoby na rozluźnienie syndromu “spięcia” przed kamerą
 • Gdy mówimy niewystarczająco wyraźnie- praktyczne ćwiczenia na dykcję i artykulację
 • Problemy techniczne- jak na nie reagować?

Autentyczność mówcy i spójność całej prezentacji

 • Autentyczność prezentera – czym jest, co nam daje i jak ją zachować?
 • Jak zadbać o spójność całej prezentacji?

Trening praktyczny- ćwiczenia doskonalące umiejętność prezentacji online.

 • Każdy z uczestników przygotowuje swoją krótką prezentację online z uwzględnieniem uzyskanej w tym module wiedzy
 • Każdy uczestnik otrzymuje feedback (od trenera i uczestników). Celem informacji zwrotnej jest wskazanie mocnych stron oraz obszarów rozwojowych do pracy w przyszłości
 • Konstruowanie indywidualnego planu rozwoju w oparciu o ćwiczenia praktyczne.

INNE SZKOLENIA,
KTÓRE PROWADZIMY ONLINE

Proponowana formuła szkolenia online

Żeby zapewnić maksymalną skuteczność naszych szkoleń online oraz indywidualne podejście proponujemy:

4 godzinne szkolenie online

Cena:  400 PLN netto/ za osobę

LUB

4 godzinne szkolenie online + 1h indywidualna konsultacja online

Cena:  500 PLN netto/ za osobę

Prowadzimy też warsztaty zamknięte dla firm,
 dopasowane do potrzeb organizacji.

Wybierz najlepszy dla ciebie pakiet szkoleń online

1 WARSZTAT

400 PLN*

5 WARSZTATów

1500 PLN*

3 WARSZTaty

1000 PLN*

*Cenna netto

W ramach warsztatu otrzymasz

SzkoleNIE online

Interaktywny 3h warsztat online w kameralnej grupie

mATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe przesłane przed szkoleniem na maila w formacie pdf

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

kONSULTACJA INDYWIDUALNA

Godzinna konsultacja z trenerem dotycząca tematu szkolenia

pAKIET E-BOOKÓW

Pakiet e-booków "Jak skutecznie radzić sobie ze stresem" GRATIS

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH​

KONTAKT

Firmy, z którymi współpracowaliśmy ​