Szkolenie

Zarządzanie stresem i trening antystresowy (relaksacyjny)

Stres- przyjaciel czy wróg? Stresu nie da się zupełnie wyeliminować, zresztą nie jest to wręcz wskazane, bo stres związany jest też z naszą energią, a w niektórych sytuacjach może być wręcz konstruktywny. Warto zrozumieć mechanizmy powstawania stresu, żeby lepiej nim zarządzać i mądrze korzystać z energii jaką daje.

Poznaj techniki radzenia sobie ze stresem i sposoby jak efektywnie funkcjonować w trudnych i zmieniających się warunkach biznesowych!

Program szkolenia:

1. Stres- przyjaciel czy wróg? Różne koncepcje rozumienia stresu

 • Eustres i dystres– kiedy stres motywuje a kiedy niszczy?
 • Fizjologiczne i psychologiczne aspekty stresu
 • Subiektywna ocena sytuacji stresującej
 • Skala stresu Holmes’a
 • Stres jako reakcja na zmianę- jak funkcjonować w sytuacji gdy “jedyną stałą jest zmiana”?
 • Reakcja stresowa- jak powstaje, kiedy staje się zagrożeniem, jak sprawić żeby wspierała nasze działania?

2. Rozwijanie postawy i cech wspierających zdrową reakcję na stres

 • Umiejętności rozpoznawania sygnałów stresu
 • Monolog wewnętrzny i przekonania- jak wpływają na poziom stresu (praktyczne wskazówki jak sobie pomóc)
 • Optymizm i techniki dystansowania się – kiedy mogą pomóc?
 • Zarządzanie sobą w czasie (m.in. wyznaczanie priorytetów, planowanie) a stres
 • Zasady komunikacji ułatwiające zdrowe funkcjonowanie (postawa asertywna, sytuacje konfliktowe)
 • Odpowiedzialność i świadome kierowanie życiem- kierowca czy pasażer swojego życia?

3. Indywidualne różnice w radzeniu sobie ze stresem

 • Indywidualna mapa sytuacji stresogennych
 • Rozpoznawanie nasilenia emocji i zrozumienie przebiegu reakcji stresowej
 • Predyspozycje fizjologiczne i osobowościowe- indywidualny styl reakcji na stres
 • Świadomość własnego monologu wewnętrznego i tworzenie pozytywnych autosugestii
 • Najnowsze odkrycia psychologii pozytywnej- jak mogą pomóc w osiągnięciu równowagi i satysfakcji życiowej?

4. Wypalenie zawodowe i stres związany z brakiem równowagi praca- życie

 • Symptomy i autodiagnoza pod kątem zagrożeń wypaleniem
 • Środki zaradcze- jak ustrzec się przed wypaleniem zawodowym
 • Work-life balance- co zrobić gdy równowaga jest zaburzona?
 • Czynniki wywołujące stres zawodowy i wypalenie zawodowe
 • Radzenie sobie w sytuacjach przeciążenia

5. Techniki i strategie relaksacyjne ułatwiające dojście do równowagi i harmonii

 • Trening autogenny Schultza
 • Metoda Jacobsona
 • Mindfullnes, czyli sztuka uważności
 • Minimalizm- dlaczego czasami mniej znaczy lepiej (sztuka prostego życia)
 • Kontrola oddechu, medytacja, aktywność fizyczna
 • Jak odróżnić prawdziwy wypoczynek od pozornego odreagowania?
 • Opracowywanie indywidualnego planu radzenia sobie ze stresem- co naprawdę pomaga odzyskać równowagę?
To szkolenie jest dla osób, które chcą:
 • prawidłowo reagować na sytuacje stresujące
 • zwiększyć świadomość przyczyn stresu w życiu zawodowym i prywatnym
 • opanować i nauczyć się w praktyce stosować techniki redukujące napięcie
 • osiągać większą satysfakcję z życia
 • czuć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
 • przećwiczyć w praktyce najskuteczniejsze techniki relaksacyjne
 • lepiej rozumieć mechanizm stresu i efektywnie nim zarządzać

Większość szkoleń prowadzimy w centrum Warszawy w ATRIUM Al. Jana Pawła II 23