COACHING

Business coaching

 • proces skoncentrowany na wspieraniu ludzi w środowisku pracy, zazwyczaj skoncentrowany na rozwoju kompetencji takich jak: komunikacja, zarządzanie czasem, asertywność, radzenie sobie ze stresem, równowaga w życiu osobistym i zawodowym, wywieranie wpływu itd.

Executive coaching

 • proces adresowany do kadry managerskiej, skoncentrowany na doskonaleniu umiejętności managerskich i liderskich, zazwyczaj bazuje na wyznaczonych celach związanych z rozwojem firmy.

Life coaching 

 • tzw. coaching osobisty lub życiowy, skoncentrowany jest na poprawie jakości funkcjonowania w życiu osobistym, poprzez poprawę relacji z samym sobą i bliskimi. Często dotyka tematów poczucia własnej wartości, komunikacji, asertywności, balansu w życiu osobistym i zawodowym, stresu.

Coaching kariery

 • proces, który ma na celu rozwój zawodowy na danym stanowisku lub zbudowanie nowej ścieżki rozwoju zawodowego.

Coaching grupowy

 • proces wykorzystujący potencjał grupy, skutecznie poszerza perspektywę i pomaga w osiąganiu celów dzięki wzajemnym interakcjom.

Coaching zespołowy 

 • proces wykorzystujący potencjał zespołu, zwiększa efektywność organizacji, często skoncentrowany jest na osiągnięciu konkretnych celów zespołowych lub rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych.
coaching

Jakie jest rozumienie coachingu w Mind UP?

Coaching jest procesem, który pomaga w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Dzięki coachingowi Klienci:

 • ustalają konkretne cele,
 • podejmują trafniejsze decyzje,
 • optymalizują swoje działania,
 • podnoszą jakość swojego życia,
 • bardziej świadomie wprowadzają zmiany,
 • pełniej korzystają ze swoich
  umiejętności.

W pracy coachingowej istnieje możliwość poszerzania perspektywy Klienta i wspierania procesu poprzez wykorzystanie narzędzi psychometrycznych (testów oraz kwestionariuszy osobowości).

Coach wierzy, że Klient jest z natury pełen zasobów, kreatywny i dobry. Zadanie coacha polega więc na wydobyciu pomysłów, potencjału i zasobów, które klient w sobie posiada. Coach dąży do wydobycia rozwiązań z wnętrza Klienta.

Definicję i metodologię pracy coachingowej opieramy w Mind UP na standardach i wyznacznikach ICF – międzynarodowej organizacji, której celem jest utrzymywanie i promowanie najwyższych standardów w coachingu.

Więcej o ICF

Metodologia i proces coachingowy

Proces coachingu opieramy na międzynarodowych standardach wypracowanych przez ICF, 11 kluczowych Kompetencjach Coacha oraz Kodeksie etycznym coacha.

Coching to proces a w związku z tym wymaga ustalenia ram czasowych i organizacyjnych.

 • Liczba sesji zależy od tematu, możliwości organizacyjnych i dynamiki pracy (ustalana jest indywidualnie).
 • Spotkania w zależności od tematu i potrzeb odbywają się z częstotliwością 1 raz na tydzień do max. 1 raz na miesiąc (chodzi o zapewnienie dynamiki procesu)

Cena coachingu:

 • 350 PLN netto/ 60 min*
 • 450 PLN netto/ 90 min* 

*Ewentualne zniżki są możliwe, przy zamówieniu pakietu konsultacji indywidualnych/coachingu.
Konsultacje/coaching można wykorzystać przez cały rok od momentu zamówienia.