Szkolenie

Komunikacja międzypokoleniowa

BB, X, Y, Z– komunikacja międzypokoleniowa i wykorzystanie potencjału wynikającego z różnic pokoleń w organizacji w praktyce

Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów reprezentujących różne pokolenia (X – Anna Krawcewicz i Z – Małgorzata Socik), co daje unikalną szansę na praktyczne odniesienie się do tematu, przećwiczenie i omówienie wszystkich ważnych kwestii z różnych perspektyw.

Program warsztatu Komunikacja międzypokoleniowa:

1. Otwartość na różnice międzypokoleniowe

 • Charakterystyka pokoleń BB, X, Y, Z
 • Z czego wynikają różnice (sytuacja społeczna, wychowanie, czas wolny, autorytety, rynek pracy, sytuacja zawodowa)
 • Różne postrzeganie środowiska pracy (oczekiwania, cenione wartości, cechy idealnego pracownika, dostępność ofert pracy)
 • Stereotypy na temat każdego z pokoleń – dużo mówią, generalizują, czy nie kłamią?
 • Jak odróżnić etykietowanie utrudniające wzajemne zrozumienie i dialog vs. przydatny skrót myślowy?

2. Różne pokolenia i …

 • Różne wartości
 • Różne potrzeby
 • Różne oczekiwania
 • Różne sposoby komunikacji i motywowania…

3. Komunikacja między pokoleniami BB,X,Y,Z

 • Najczęstsze przyczyny nieporozumień
 • Czego w komunikacji oczekują ode mnie inne pokolenia?
 • Blokady utrudniające porozumienie na płaszczyźnie myśli i zachowania
 • Jak projektować i dostosować przekaz z uwzględnieniem różnic międzypokoleniowych?
 • Informacja zwrotna w praktyce: feedback vs. feedforward
 • Sytuacje trudne– asertywność w komunikacji
 • Budowanie autorytetu poprzez adekwatną komunikację

4. Motywacja i zarządzanie (techniki i umiejętności) z uwzględnieniem specyfiki pokoleń BB,X,Y,Z

 • Jak skutecznie wyznaczać cele i zadania?
 • Co nas motywuje i jak możemy wpływać na motywację innych?
 • Jak skutecznie z uwzględnieniem kompetencji dzielić zadania w zespole?
 • Czy pokolenie Z jest trudne w zarządzaniu? Dlaczego zamiast „co mają robić”, mam mówić „po co mają coś robić”?
 • Co i jak zrobić, żeby za chwilę nie brakowało nam pracowników?
 • Rekrutacja X,Y,Z na czym zależy poszczególnym pokoleniom?

5. Budowanie współpracy i korzyści z wielopokoleniowych zespołów w organizacji

 • Jak wzajemnie się uzupełniać w biznesie i stworzyć atmosferę efektywnej współpracy?
 • Szybsze reagowanie i dopasowanie do zmieniającego się rynku pracy
 • Zarządzanie konfliktami międzypokoleniowymi
 • Dzielenie się wiedzą i lepsza wydajność dzięki połączeniu kompetencji

Korzyści dla uczestników i organizacji:

 • Poznanie i zrozumienie charakterystyki poszczególnych pokoleń
 • Lepsza komunikacja między pracownikami
 • Zwiększenie umiejętności motywowania pracowników
 • Poznanie zasad komunikacji z pracownikami reprezentującymi różne pokolenia
 • Bardziej efektywna współpraca i satysfakcja osób zatrudnionych dzięki nabyciu umiejętności budowania lepszych relacji z przedstawicielami różnych pokoleń
 • Poprawa procesów wewnątrz organizacji dzięki lepszemu przepływowi wiedzy w zespołach mieszanych.

W mediach

Radiu dla Ciebie Anna Krawcewicz z Małgorzatą Socik opowiedziały o różnicach między pokoleniami na rynku pracy.

Poznaj nasze inne szkolenia: