Szkolenie

Zarządzanie przez cele w praktyce

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W PRAKTYCE:

1. System zarządzania przez cele

 • Główne założenia systemu zarządzania przez cele
 • Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania przez cele
 • Etapy wdrażania i funkcjonowania systemu – jak wdrożyć system, aby przynosił oczekiwane rezultaty, pokazywał wkład włożony w codzienne zadania i ułatwiał pracę

2. Cykl zarządzania przez cele

 • SMART jako narzędzie transparentnego i budującego zaangażowanie procesu planowania celów
 • Tworzenie i kaskadowanie celów jako kluczowe elementy zarządzania przez cele
 • Planowanie i ustalanie zadań zgodnie z metodą SMART
 • Rola menadżera w sprawnym funkcjonowaniu systemu zarządzania przez cele
 • Od strategii po cele operacyjne – gra symulacyjna

3. Cykl zarządzania przez cele

 • Przełożenie codziennych obowiązków na zadania
 • Osobiste korzyści z tworzenia, przedstawiania i podsumowywania wyników pracy
 • Tworzenie własnej karty planowanych i zrealizowanych celów

4. Role w systemie zarządzania przez cele

 • Wpływ zarządu, dyrekcji na sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania przez cele
 • Rola menadżera w sprawnym funkcjonowaniu systemu zarządzania przez cele
 • Rola pracowników w sprawnym funkcjonowaniu systemu zarządzania przez cele

5. Zarządzanie przez cele w praktyce

 • Podsumowanie własnej karty planowanych i zrealizowanych celów
 • Wnioski – zyski i elementy do rozwoju – w karcie wyników

6. Zarządzania przez cele, a zespół

 • Zlecanie i delegowanie zadań – precyzowanie celów i oczekiwanych efektów, ustalenie sposobu rozliczania zadań
 • Monitorowanie działań pracownika – samoocena, rozmowa monitorująca, zbieranie informacji i ocena sytuacji, problemy związane z realizacją zadań
 • System wczesnego ostrzegania czyli informacja zwrotna o odchyleniach (pozytywnych i negatywnych),
 • Ocena wykonania zadania i udzielanie informacji zwrotnej
 • Plany naprawcze i rozwojowe

OPIS SZKOLENIA ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W PRAKTYCE:

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

• Pogłębienie wiedzy na temat systemu zarządzania przez cele, korzyści płynących z wdrożenia skutecznego, zaplanowanego systemu zarządzania przez cele, a także procesu kaskadowania celów
• Pogłębienie umiejętności definiowania wskaźników służących do definiowania celów
• Poszerzenie świadomości na temat roli menadżera w funkcjonowaniu systemu zarządzania przez cele
• Rozwijanie umiejętności prawidłowego formułowania celów i zadań w oparciu o metodologię SMART
• Rozwijanie umiejętności określania wymagań dla podwładnych związanych z realizacją przydzielonych im celów oraz zadań
• Rozwijanie umiejętności monitorowania procesu realizacji celów i zadań oraz podejmowania odpowiednich działań korygujących
• Rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnej – pozytywnej i negatywnej, w zakresie realizowanych przez podwładnych, zadań

METODY STOSOWANE W SZKOLENIU:

• Część teoretyczna – prezentacja + szablony narzędzi wykorzystywanych w ZPC
• Case study (w tym ćwiczenia, gra zespołowa)
• Feedback trenera

DLA KOGO?:

• Dla menadżerów pracujących w systemie zarządzania przez cele
• Dla menadżerów chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie definiowania, rozliczania zadań i motywowania zespołów do zwiększenia efektywności i zaangażowania w realizację celów

Poznaj nasze inne szkolenia: