Szkolenie online

Prezentacje biznesowe online

Program szkolenia – Prezentacje biznesowe online:

MODUŁ 1: Skuteczne prezentowanie i przekazywanie informacji online

1.Kwestie formalne i techniczne związane z prezentacjami online

 • Struktura prezentacji i zasady budowania interesującego przekazu w warunkach online
 • Jak zrobić dobry wstęp, rozwinięcie i zakończenie? Praktyczne techniki rozpoczynania i kończenia prezentacji
 • Kwestie techniczne, o które trzeba zadbać: ustawienie kamery, obiektyw, tło, światło, dźwięk
 • Wizualne wsparcie przekazu- jak korzystać z prezentacji, żeby zwiększyć skuteczność przekazu?

2. Komunikacja werbalna w przekazie online – o czym warto pamiętać?

 • Uzyskanie dobrego kontaktu z odbiorcami w warunkach online
 • Techniki wzbudzania i utrzymywania zainteresowania słuchaczy
 • Dobrze przygotowana treść prezentacji to podstawa
 • Posługiwanie się przykładami, metaforami, pytaniami i pauzą
 • Storytelling, czyli o sztuce opowiadania inspirujących historii

3. Komunikacja niewerbalna w przekazie online – o czym warto pamiętać?

 • Jak skutecznie wykorzystać język ciała podczas prezentacji online?
 • Postawa ciała i sposób poruszania się adekwatny do prezentacji online.
 • Gestykulacja dostosowana do treści przekazu.
 • Adekwatny kontakt wzrokowy- jak go uzyskać w warunkach prezentacji online.
 • Elementy autoprezentacji: wygląd i ubiór – o czym warto pamiętać?
 • Praca głosem – tempo, ton, dykcja i siła głosu.

MODUŁ 2: Zarządzie emocjami i stresem oraz sytuacje trudne podczas prezentacji online

1. Jak radzić sobie ze stresem i tremą, żeby prezentować z przyjemnością?

 • Neutralizowanie obaw- antystresowy monolog wewnętrzny
 • Budowanie wzmacniających przekonań, realistyczne zwiększanie poczucia własnej wartości i świadome wychodzenie ze strefy komfortu
 • Odkrywanie swoich zasobów, praca „na zasobach”, czyli na tym co mam, co jest we mnie dobre i mocne
 • Skuteczne ćwiczenia relaksacyjne na chwilę przed wystąpieniem
 • Wpływ emocji prowadzącego na odbiór prezentacji przez uczestników
 •  Strategie świadomego budowania emocji odbiorców
 • Kreowanie pożądanego wizerunku i praca nad charyzmą

2. Sytuacje trudne podczas prezentacji online

 • Radzenie sobie z tzw. trudnymi odbiorcami i trudnymi pytaniami
 • Radzenie sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami
 • Typologia słuchaczy –narzędzia zarządzania trudnymi odbiorcami
 • Gdy ciało i twarz się spina- sposoby na rozluźnienie syndromu “spięcia” przed kamerą
 • Gdy mówimy niewystarczająco wyraźnie- praktyczne ćwiczenia na dykcję i artykulację
 • Problemy techniczne- jak na nie reagować?

3. Autentyczność mówcy i spójność całej prezentacji

 • Autentyczność prezentera – czym jest, co nam daje i jak ją zachować?
 • Jak zadbać o spójność całej prezentacji?

4. Trening praktyczny- ćwiczenia doskonalące umiejętność prezentacji online.

 • Każdy z uczestników przygotowuje swoją krótką prezentację online z uwzględnieniem uzyskanej w tym module wiedzy
 • Każdy uczestnik otrzymuje feedback (od trenera i uczestników). Celem informacji zwrotnej jest wskazanie mocnych stron oraz obszarów rozwojowych do pracy w przyszłości
 • Konstruowanie indywidualnego planu rozwoju w oparciu o ćwiczenia praktyczne.

Poznaj nasze inne szkolenia: