692 279 279   biuro@mind-up.pl

Prezentacje biznesowe, autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Celem tego warsztatu jest rozwijanie umiejętności prowadzenia skutecznych i angażujących prezentacji, tak żeby występować bez tremy, a z przyjemnością. Dzięki poznaniu i możliwości przećwiczenia technik wystąpień publicznych, uczestnicy mają szansę doskonalić swój warsztat w praktyce. Podczas warsztatu, poza technicznymi kwestiami związanymi z wystąpieniem, skupiamy się też na umiejętności zarządzania trudnymi emocjami, które często towarzyszą prezentacjom.

1. Sztuka skutecznego prezentowania i przekazywania informacji.

 • Jak mówić by nas słuchano, rozumiano i dobrze odebrano?
 • Techniki wzbudzania i utrzymywania zainteresowania słuchaczy.
 • Uzyskanie dobrego kontaktu z grupą. Dlaczego interakcje nie zawsze są łatwe?
 • Kreowanie pożądanego wizerunku i praca nad charyzmą.
 • Czynniki wspierające i przeszkadzające w komunikowaniu się.
 • Struktura prezentacji i zasady budowania interesującego przekazu.
 • Jak zrobić dobry wstęp, rozwinięcie i zakończenie? Praktyczne techniki rozpoczynania i kończenia prezentacji.

2. Świadome wykorzystywanie komunikacji werbalnej, czyli co mówić.

 • Dobrze przygotowana treść prezentacji to podstawa.
 • Techniki perswazji i wywierania wpływu na ludzi.
 • Presupozycje, czyli ukryte znaczenia słów.
 • Dobór słów i angażujące przedstawianie faktów.
 • Posługiwanie się przykładami, metaforami, pytaniami i pauzą.
  Storytelling, czyli o sztuce opowiadania inspirujących historii.
 • Precyzyjna i klarowna komunikacja, jak mówić zrozumiale.

3. Komunikacja niewerbalna (body language-mowa ciała). Jak wykorzystać język ciała podczas prowadzenia prezentacji?

 • Efekt pierwszego wrażenia, czyli dlaczego komunikacja niewerbalna ma tak duże znaczenie?
 • Postawa ciała i sposób poruszania się.
 • Gestykulacja dostosowana do treści przekazu.
 • Adekwatny kontakt wzrokowy.
 • Elementy autoprezentacji: wygląd i ubiór stosowny do okoliczności.
 • Praca głosem – tempo, ton, dykcja i siła głosu.
 • Proksemika i ruch sceniczny jako narzędzia skupiające uwagę i budujące zaangażowanie.

4. Audiowizualne wsparcie prezentacji, czyli jak korzystać z pomocy wizualnych, żeby zwiększyć skuteczność przekazu?

 • „Jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów”, jak odpowiednim obrazem pobudzać słuchaczy i zwiększyć oddziaływanie na grupę.
 • Aspekty techniczne komponowania prezentacji w powerpoint (elementy graficzne, zasady kompozycji, dobór kolorów i czcionki, dobór treści do części wizualnej prezentacji).
 • Pomoce audiowizualne, rekwizyty i gadżety – różne techniki i media prezentacyjne. Kiedy i jak je stosować?

5. Zarządzanie emocjami przed i podczas prezentacji.

 • Radzenie sobie ze stresem i tremą, czyli jak występować bez stresu, a z przyjemnością.
 • Neutralizowanie obaw- antystresowy monolog wewnętrzny.
 • Skuteczne ćwiczenia relaksacyjne na chwilę przed wystąpieniem.
 • Realistyczne zwiększanie poczucia własnej wartości i świadome wychodzenie ze strefy komfortu. Budowanie wzmacniających przekonań.
 • Odkrywanie swoich zasobów, praca „na zasobach”, czyli na tym co mam, co jest we mnie dobre i mocne.
 • Wpływ emocji prowadzącego na odbiór prezentacji przez uczestników.
 • Strategie świadomego budowania emocji grupy (ciekawość, radość, entuzjazm, poczucie wspólnoty).

6. Sytuacje trudne podczas prezentowania i przekazywania informacji.

 • Radzenie sobie z tzw. trudnymi ludźmi i trudnymi pytaniami.
 • Radzenie sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami.
 • Typologia słuchaczy –narzędzia zarządzania trudnym audytorium.

7. Trening praktyczny- ćwiczenia doskonalące umiejętności wystąpień publicznych.

 • Scenki, każdy z uczestników opracowuje fragment prezentacji.
 • Wystąpienia przed grupą.
 • Możliwość pracy z kamerą (w celu późniejszej analizy nagrania).
 • Każdy uczestnik otrzymuje feedback (od trenera i uczestników). Celem informacji zwrotnej jest wskazanie mocnych stron oraz obszarów rozwojowych do pracy w przyszłości.
 • Konstruowanie indywidualnego planu rozwoju w oparciu o ćwiczenia praktyczne.