Szkolenie

Moc feedbacku - Informacja zwrotna w praktyce

Właściwie przeprowadzona rozmowa oceniająca motywuje i wpływa na chęć rozwoju pracowników, co w efekcie podnosi efektywności całego zespołu. Większości managerów postrzega jednak rozmowę oceniającą jako sytuację trudną. Dobra wiadomość jest taka, że udzielanie informacji zwrotnej nie musi być stresujące. Jak przeprowadzić rozmowę oceniającą żeby była narzędziem wspierającym wewnętrzną motywację i rozwiązywanie problemów? Jak zwiększyć pewność siebie z kontaktach z podwładnymi oraz w sytuacjach trudnych? Jak podczas rozmowy oceniającej budować dialog i porozumienie?

Poznaj konkretne techniki i zasady przeprowadzania rozmów oceniających.

Program szkolenia jednodniowego:

1. Feedback jako element działań rozwojowych i motywujących

 • Kiedy informacja zwrotna jest efektywna i skuteczna?
 • Korzyści wynikające z systemu ocen i rozmowy oceniającej
 • Struktura i zasady przeprowadzania rozmowy oceniającej
 • Najważniejsze elementy rozmowy oceniającej
 • Jasne kryteria oceny

2. Techniki i narzędzia wspierające efektywność rozmowy oceniającej

 • Arkusz samooceny i arkusz oceny przełożonego
 • Johari window
 • Konstruktywna krytyka
 • Specjalne techniki: FUKO, 4AS
 • Identyfikacja potrzeb rozwojowych
 • Planowanie działań rozwojowych dla pracownika -budowanie planu rozwoju.

3. Funkcje, rodzaje i cele informacji zwrotnej

 • Informacja zwrotna bieżąca (operacyjna) i okresowa
 • Cel rozwojowy i korygujący rozmowy oceniającej
 • Zasady pisemnej i ustnej informacji zwrotnej
 • Samoocena pracownika jako element wspierający proces oceny.

4. Świadomy rozwój kompetencji związanych z informacją zwrotną

 • Zasady dobrej komunikacji podczas rozmowy oceniającej
 • Klarowne przekazywanie, pozyskiwanie i przyjmowanie informacji
 • Umiejętność motywowania podczas rozmowy oceniającej
 • Radzenie sobie z różnymi reakcjami rozmówcy (np. z oporem lub zaprzeczeniem)
 • Kontraktowanie rozmowy
 • Udzielanie pochwał – w jaki sposób i za co chwalić
 • Korygowanie zachowań
 • Umiejętność docierana z informacją oceniającą do różnych typów osobowości.

5. Sytuacje trudne- jak sobie z nimi poradzić i jak im zapobiegać

 • Najczęściej popełniane błędy oraz pułapki w procesie oceniania
 • Negatywne nastawienie do rozmów oceniających
 • Radzenie sobie z obiekcjami, „negocjowaniem” ocen i różnicą zdań
 • Radzenie sobie z oporem, niedojrzałością emocjonalną, agresywnym zachowaniem i manipulacjami
 • Trudne rozmowy: dyscyplinująca, degradacyjna, związana ze zwolnieniem pracownika.

To szkolenie jest dla osób, które chcą nauczyć się:

 • Efektywnie prowadzić trudne rozmowy z pracownikami,
 • Udzielać skutecznej, konstruktywnej i szczerej informacji zwrotnej,
 • Konstruować wypowiedzi, by były inspirujące oraz motywujące,
 • Prawidłowo przeprowadzać rozmowę oceniającą,
 • Umiejętności egzekwowania ustaleń z rozmowy oceniającej,
 • Budować porozumienie i chęć działania u pracowników,
 • Stosowania efektywnych wzorców komunikacji oraz budowania dialogu podczas rozmowy oceniającej,
 • Wykorzystywać system ocen do budowania motywacji i zaangażowania pracowników.

Poznaj nasze inne szkolenia: