Efektywny zespół. Skuteczne zarządzanie zespołem pracującym zdalnie

Cele programu:

Rozwój umiejętności prowadzących do zwiększenia efektywności w zarządzaniu Konsultantami pracującymi zdalnie, obejmujących:

 • wyznaczanie celów i rozliczanie z ich realizacji,
 • precyzyjne określanie ról i zadań,
 • efektywne przekazywanie informacji zwrotnej,
 • konstruktywną pracę z konfliktami,
 • zarządzanie różnicą zdań w zespole,
 • skuteczną komunikację i przepływ informacji,
 • monitorowanie zasobów,
 • wdrażanie nawyków i rutyn budujących dojrzały zespół.

Proponowany format programu: 3 x 3,5 godzinne sesje szkoleniowe (w odstępie od 3 do 6 tygodni) lub 2 x 4,5 godzinne sesje (także w odstępie od 3 do 6 tygodni).

Metodyka: program będzie prowadzony w sposób interaktywny i gwarantujący aktywność uczestników.

Stosowane narzędzia i metody:

 • elementy team coachingu,
 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
 • studium przypadku,
 • wystąpienia,
 • inspiracja (teoria) poparta przykładami z życia,
 • dyskusja

Grupa docelowa: Grupa Team Leaderów i Managerów,  ok. 10 osób, 1 grupa

Proponowany proces i program szkoleniowy

„Efektywny zespół.Skuteczne zarządzanie zespołem pracującym zdalnie”.

Przygotowanie do szkolenia – zadanie dla uczestników

Wraz z komunikacją o szkoleniu uczestnicy zostaną poproszeni o wykonanie zadania przed. Przykładowo będzie ono polegało na przeanalizowaniu swojego tygodnia pracy i w oparciu o obserwacje przygotowaniu dwóch list. Jednej składającej się z podejmowanych działań, które budują efektywność zespołu i drugiej, która będzie się składać z działań blokującej skuteczność zespołu.

Celem zadania będzie autorefleksja nad aktualnymi zadaniami i procesami pracy zespołu oraz zidentyfikowanie działań mających największy wpływ na pracę zespołu.

Informacje przygotowane przez uczestników zostaną wykorzystane w trakcie szkolenia podczas ćwiczeń.

Spotkanie 1

Moduł 1 – Wizja zespołu i cele strategiczne uczestników:

 • jaki zespół chcesz tworzyć–formułowanie celu na proces szkoleniowy,
 • jakie zmiany mają być wprowadzone w ciągu najbliższych trzech miesięcy,
 • jaka jest aktualna sytuacja Twojego zespołu – analiza mocnych i słabych stron,
 • pięć dysfunkcji pracy zespołowej wg. Patrick Lencioni,
 • czego potrzebujesz, żeby zmienić sytuację – analiza zasobów,
 • zdefiniowanie celów biznesowych mojego zespołu i aktywności, które są potrzebne do ich realizacji.

Zadanie do realizacji przed następnym spotkaniem: przeprowadzenie indywidualnych spotkań ze wszystkimi osobami ze swojego zespołu i zebranie odpowiedzi na następujące pytania:

 • W których zadaniach czuję się najlepiej?
 • Do których zadań brakuje mi narzędzi i umiejętności. Jakich?
 • Które zachowania Lidera najbardziej wspierają mnie w efektywnej pracy,a które mnie blokują?

Spotkanie 2

Moduł 2 – Przywództwo:

 • dlaczego jestem Liderem (automotywacja),
 • autoanaliza Lidera według kluczowych kompetencji (mam/potrzebuję),
 • współczesne wyzwania przywództwa- kultura folwarku vs. samozarządzanie
 • moja rola w organizacji,
 • delegowanie w zespole,
 • jak delegować, aby wszystko było zrozumiałe,
 • jak korelować zadania z kompetencjami,
 • rozliczanie realizacji zadań,
 • kultura konstruktywnej obustronnej informacji zwrotnej,
 • FUKO, czyli efektywna krytyka,
 • praca z oporem i konfliktem.

Zadanie do realizacji przed następnym spotkaniem: przygotowanie Expose Lidera

Spotkanie 3

Moduł 3 –Zaufanie, współpraca i zaangażowanie:

 • prezentacje Expose Liderów,
 • ,,Mapa zespołu” – osobowości, motywacje, kompetencje, potrzeby,
 • dopasowanie stylu kierowania,
 • czynniki motywujące,
 • Empowerment –angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji.

Podsumowanie procesu i określenie zobowiązań do realizacji:

 • Co zacznę robić?
 • Co przestanę robić?
 • Co będę robić inaczej?

Po 2-3 tygodniach followup z Liderem.

Dzięki programowi dowiesz się:

 • Jak przy dominującym kontakcie zdalnym tworzyć warunki zarówno do wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami jak i budowania relacji, utrzymywania dobrej współpracy
 • Jak rozliczać konsultantów ze zleconych im zadań i wydajności pracy
 • Jak prowadzić efektywną komunikacje mailową, bez zwiększania ilości wysyłanych wiadomości
 • Jak budować zaangażowanie podczas spotkań zdalnych.
 • Jak tworzyć poczucie przynależności do zespołu
 • Jak unikać przerzucania zobowiązań przez osoby bardziej doświadczone na mniej doświadczone
 • Jakie korzyści łączą się z możliwością zdalnej pracy (np. alternatywa dla zwolnień lekarskich)

Dlaczego proces przynosi efekty?

 • Pracujemy na rzeczywistych wyzwaniach, z którymi zmagają się Team Liderzy oraz ich zespoły.
 • Cele do pracy definiuje zespół uwzględniając cele organizacji.
 • Odpowiedzialność za wybory i decyzje jest po stronie zespołu.
 • Podczas szkolenia proponujemy modele strategiczne i struktury oraz korzystamy z różnych umiejętności, aby poszerzyć perspektywę patrzenia na wyzwania, z którymi mierzy się zespół,nie mówimy, co jest dobrym rozwiązaniem, co nie, to nie trener podejmuje decyzje. Robi to zespół i to stanowi siłę całego procesu.
 • Budujemy odpowiedzialność i zaangażowanie po stronie zespołu, który dzięki takiemu modelowi pracy, zaczyna się rozwijać i kształtować dobre nawyki.

Poznaj nasze inne szkolenia: