Szkolenie ONLINE

Efektywna praca zdalna

(planowanie, organizacja, efektywność i motywacja)

Szkolenie Efektywna praca zdalna przeznaczone jest dla każdego, kto chce bardziej efektywnie pracować zdalnie, lepiej się zorganizować a dzięki temu zwiększyć swoją skuteczność.

05.06 (online)
09.10 (online)

ONLINE

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia - Efektywna praca zdalna:

1. Praca zdalna dziś (wyzwania współczesnego świata)

  • Praca zdalna w kontekście zmian zachodzących w współczesnym świecie.
  • Organizacja przestrzeni do pracy i radzenie sobie z rozpraszającymi czynnikami zewnętrznymi.
  • Jak radzić sobie z rozpraszającymi czynnikami wewnętrznymi?
  • Jak zadbać o optymalny poziom energii w warunkach pracy zdalnej?

2. Planowanie i organizacja w praktyce pracy zdalnej

  • Zasady planowania i praktyczne korzyści wynikające z lepszej organizacji czasu pracy.
  • Praktyczne narzędzia i techniki m.in. schemat I-BEAM, prawo Parkinsona, praca w blokach czasowych, technika „zjedz tę żabę” i metoda „kuli śnieżnej”.
  • Reguły zarządzania strumieniem zadań – metoda GTD.
  • Najczęstsze błędy popełniane przy organizacji i planowaniu.

3. Jak wyznaczać priorytety? Określenie zadań pilnych, ważnych i mniej istotnych

  • Matryca Eisenhowera.
  • Metoda ABCDE.
  • Zasada Pareto – 80/20.
  • Określanie priorytetów według celów oraz pułapki przy ustalaniu priorytetów.

4. Cele jako fundamenty efektywności w kontekście pracy zdalnej

  • Czym jest dobrze postawiony cel i jak wpływa na efektywność?
  • Tworzenie i ustalanie celów i wizji przyszłości. Technika pracy z wizją końca.
  • Wyznaczanie celów krótko i długoterminowych w praktyce.
  • Kontrola realizacji celów- tworzenie kamieni milowych w procesie ustalania celów.

5. Jak wzmocnić swoją koncentrację pracując zdalnie?

  • Jak efektywnie walczyć z rozpraszaczami i pożeraczami czasu?
  • Techniki rozwijające umiejętność koncentracji na zadaniach.
  • Praca w blokach czasowych z pełną koncentracją np. technika pomodoro.
  • Indywidualna krzywa wydajności dobowej REFA i krzywa koncentracji uwagi – kiedy i jak długo pracuję najefektywniej?

6. Utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i samodyscypliny przy pracy zdalnej

  • Brak motywacji? Poznaj najskuteczniejsze techniki automotywacyjne.
  • Motywacja czy samodyscyplina- co i dlaczego jest ważniejsze?
  • Prokrastynacja, czyli nawyk odwlekania- jak wypracować skuteczne zasady działania?
  • Utrzymanie energii do działania niezależnie od okoliczności.

7. Komunikacja w pracy zdalnej

  • Jak sobie radzić z barierami komunikacji wirtualnej?
  • Ustalanie zasad i reguł pracy zdalnej z szefem i współpracownikami.
  • Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna.
  • Złote zasady efektywnych spotkań online.

8. Bariery i przeszkody w optymalnym wykorzystaniu czasu w pracy i życiu prywatnym

  • Złodzieje czasu i efekt piły- jak sobie z nimi poradzić, żeby zyskać dwie godziny dziennie?
  • Nawyki i przekonania utrudniające efektywne wykorzystywanie czasu.
  • Optymalne wykorzystanie narzędzi wspierających zarządzanie czasem.
  • Postawa proaktywna vs. reaktywna – indywidualna diagnoza.

9. Asertywność – niezbędna umiejętność w pracy zdalnej

  • Praca w domu i domownicy- ustalenie “zasad gry”, umiejętność wyznaczania granic oraz trzymania się ustalonych zasad.
  • Skuteczne asertywne techniki odmawiania, odraczania, odmawiania i alternatywy.
  • Identyfikacja blokad asertywności, czyli co przeszkadza w asertywnym zachowaniu?
  • Długotrwałe korzyści z asertywnego zachowania w odniesieniu do pracy zdalnej.

10. Work-life balance i stres w praktyce pracy zdalnej

  • Obszary i czynniki stresogenne w pracy zdalnej, jak sobie z nimi radzić?
  • Gdy równowaga jest zaburzona- jak szukać balansu pomiędzy pracą, życiem prywatnym, przyjemnością, wyzwaniem i poczuciem sensu?
  • Zarządzanie stresem a efektywna realizacja zadań podczas pracy zdalnej.

Opinie o naszych szkoleniach

Dziękuje za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu "Efektywna praca zdalna". Rzadko zdarza się, aby moja koncentracja była tak wysoka przez cały czas trwania szkolenia online – uważam to za zasługę prowadzącej, za co gratuluję, szkolenie bardzo ciekawie zaplanowane i super atmosfera!
Paweł Urbaniak
Młodszy Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju | AMBRA
Bogata wiedza trenera oraz łatwy przekaz materiału. Wdrożenie wiedzy na bieżąco w ćwiczeniach bardzo pomagały mi wczuć się w rolę i trenować komunikację oraz zrozumieć różne jej style. Było fantastycznie!
Szkolenie układa w głowie. Pomaga zrozumieć dużo aspektów.
Wypracowuje gotowe rozwiązania. Daje narzędzie do pracy.
Świetne szkolenie!
Bardzo dużo praktycznych treści. Trenerka posiada ogromną wiedzę. Polecam!

Korzyści z udziału w szkoleniu efektywna praca zdalna

Zwiększenie motywacji do pracy

Wzrost efektywności pracy zdalnej

Większa satysfakcja z wykonywanej pracy

Lepsza komunikacja wśród pracowników pracujących zdalnie

Cena szkolenia - Efektywna praca zdalna

sZKOLENIE ZAMKNIĘTE

WYCENA INDYWIDUALNA

Najbliższe Szkolenie

900 PLN*

Warsztat odbywa się w godzinach 9.30 – 15.00

KOLEJNE TERMINY SZKOLENIA

900 PLN*

*Cenna netto

Firmy, z którymi współpracowaliśmy

Zapisz się na szkolenie - Efektywna praca zdalna

  Wpisz interesujący Cię termin szkolenia:

  Zamawiam szkolenie jako:

  Liczba zgłaszanych uczestników:

  Cena za jednego uczestnika: 900 PLN netto

  Dane zgłoszeniowe/ Dane do faktury

  Jeśli zgłaszany jest więcej niż jeden uczestnik - dane pozostałych osób wpisz tutaj:  Osoba zgłaszana  Pierwszy uczestnik:  Drugi uczestnik:  Pierwszy uczestnik:  Drugi uczestnik:  Trzeci uczestnik  Dane kontaktowe są niezbędne do zbadania potrzeb uczestników szkolenia, wysłania zaproszenia na warsztaty oraz wystawienia certyfikatu.

  Poznaj nasze inne szkolenia: