Szkolenie ONLINE

Efektywna praca zdalna

(planowanie, organizacja, efektywność i motywacja)

Program szkolenia – Efektywna praca zdalna:

1. Praca zdalna dziś (wyzwania współczesnego świata)

• Praca zdalna w kontekście zmian zachodzących w współczesnym świecie
• Organizacja przestrzeni do pracy i radzenie sobie z rozpraszającymi czynnikami zewnętrznymi
• Jak radzić sobie z rozpraszającymi czynnikami wewnętrznymi?
• Jak zadbać o optymalny poziom energii w warunkach pracy zdalnej?

2. Planowanie i organizacja w praktyce pracy zdalnej

• Zasady planowania i praktyczne korzyści wynikające z lepszej organizacji czasu pracy.
• Praktyczne narzędzia i techniki m.in. schemat I-BEAM, prawo Parkinsona, praca w blokach czasowych, technika „zjedz tę żabę” i metoda „kuli śnieżniej”.
• Reguły zarządzania strumieniem zadań- metoda GTD.
• Najczęstsze błędy popełniane przy organizacji i planowaniu.

3. Jak wyznaczać priorytety? Określenie zadań pilnych, ważnych i mniej istotnych

• Matryca Eisenhowera.
• Metoda ABCDE.
• Zasada Pareto- 80/20.
• Określanie priorytetów według celów oraz pułapki przy ustalaniu priorytetów.

4. Cele jako fundamenty efektywności w kontekście pracy zdalnej

• Czym jest dobrze postawiony cel i jak wpływa na efektywność?
• Tworzenie i ustalanie celów i wizji przyszłości. Technika pracy z wizją końca.
• Wyznaczanie celów krótko i długoterminowych w praktyce.
• Kontrola realizacji celów- tworzenie kamieni milowych w procesie ustalania celów.

5. Jak wzmocnić swoją koncentrację pracując zdalnie?

• Jak efektywnie walczyć z rozpraszaczami i pożeraczami czasu?
• Techniki rozwijające umiejętność koncentracji na zadaniach
• Praca w blokach czasowych z pełną koncentracją np. technika pomodoro
• Indywidualna krzywa wydajności dobowej REFA i krzywa koncentracji uwagi – kiedy i jak długo pracuję najefektywniej?

6. Utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i samodyscypliny przy pracy zdalnej

• Brak motywacji? Poznaj najskuteczniejsze techniki automotywacyjne
• Motywacja czy samodyscyplina- co i dlaczego jest ważniejsze?
• Prokrastynacja, czyli nawyk odwlekania- jak wypracować skuteczne zasady działania?
• Utrzymanie energii do działania niezależnie od okoliczności.

7. Komunikacja w pracy zdalnej

• Jak sobie radzić z barierami komunikacji wirtualnej?
• Ustalanie zasad i reguł pracy zdalnej z szefem i współpracownikami
• Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna
• Złote zasady efektywnych spotka online

8. Bariery i przeszkody w optymalnym wykorzystaniu czasu w pracy i życiu prywatnym

• Złodzieje czasu i efekt piły- jak sobie z nimi poradzić, żeby zyskać dwie godziny dziennie?
• Nawyki i przekonania utrudniające efektywne wykorzystywanie czasu.
• Optymalne wykorzystanie narzędzi wspierających zarządzanie czasem.
• Postawa proaktywna vs. reaktywna – indywidualna diagnoza.

9. Asertywność – niezbędna umiejętność w pracy zdalnej

• Praca w domu i domownicy- ustalenie “zasad gry”, umiejętność wyznaczania granic oraz trzymania się ustalonych zasad
• Skuteczne asertywne techniki odmawiania, odraczania, odmawiania i alternatywy.
• Identyfikacja blokad asertywności, czyli co przeszkadza w asertywnym zachowaniu?
• Długotrwałe korzyści z asertywnego zachowania w odniesieniu do pracy zdalnej.

10. Work-life balance i stres w praktyce pracy zdalnej.

• Obszary i czynniki stresogenne w pracy zdalnej, jak sobie z nimi radzić?
• Gdy równowaga jest zaburzona- jak szukać balansu pomiędzy pracą, życiem prywatnym, przyjemnością, wyzwaniem i poczuciem sensu?
• Zarządzanie stresem a efektywna realizacja zadań podczas pracy zdalnej.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  •  zwiększenie efektywności pracy zdalnej
  • zwiększenie motywacji do pracy
  • lepsza komunikacja wśród pracowników pracujących zdalnie
  • zwiększenie satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy
 

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto chce bardziej efektywnie pracować zdalnie, lepiej się zorganizować a dzięki temu zwiększyć swoją skuteczność.

Cena warsztatu online: 800 PLN netto