Szkolenie
Komunikacja i współpraca w zespole

Szkolenie 2 dniowe w Warszawie w terminach do wyboru: 30-31.01, 28-29.02, 25-26.03

Cena: 1600 PLN/osobę

Program szkolenia:

Skuteczna komunikacja w zespole

 • Czym jest konstruktywna komunikacja w zespole?
 • Fundamenty konstruktywnej komunikacji
 • Co nam przeszkadza w budowaniu porozumienia i jak stawić temu czoła?
 • Elementy komunikacji wspierające budowanie dobrych relacji w zespole
 • Efektywne przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej
 • Praktyczne narzędzia budujące porozumienie
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Narzędzia aktywnego słuchania
 • Komunikacja w sytuacjach konfliktowych w zespole
 • Odwaga poruszania tematów ważnych i trudnych w zespole
 • Skuteczna komunikacja i przepływ informacji w zespole

Efektywna współpraca w zespole

 • Dobre praktyki efektywnego zespołu. Jaki zespół chcemy tworzyć?
 • Korzyści i zagrożenia pracy zespołowej w warunkach pracy zdalnej
 • Jaka jest aktualna sytuacja Twojego zespołu – analiza mocnych i słabych stron
 • Jakie zachowania innych członków zespołu sprzyjają współpracy i rozwojowi zespołu?
 • Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej – Patrick Lencioni
   • Budowanie zaufania
   • Zarządzanie konfliktem
   • Kreowanie zaangażowania
   • Przyjmowanie odpowiedzialności
   • Koncentracja na rezultatach
 • Mapa zespołu – osobowości, motywacje, kompetencje, potrzeby
 • Synergia, czyli dlaczego razem możemy więcej?
 • Planowanie i organizacja pracy na poziomie indywidualnym i zespołowym
 • Zespołowe reguły współpracy budujące porozumienie

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • lepsza komunikacja i współpraca wśród pracowników
 • zwiększenie efektywności pracy
 • zwiększenie motywacji do pracy
 • zwiększenie satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy zespołowej
 

Metodyka: program będzie realizowany sposób warsztatowy, gwarantujący aktywność uczestników.