Szkolenie

Zarządzanie zmianą, adaptacja i komunikowanie zmian

„Jedyną stałą jest zmiana” Heraklit.

Zarządzanie zmianami i zaakceptowanie tego, że zmiany są codziennością, jest dziś ważnym wyzwaniem wszystkich firm. Świat szybko się zmienia, a ludzka natura nie lubi zmian… Warsztat ma pomóc w zrozumieniu reakcji na zmianę i mechanizmów zmiany na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Dzięki tej wiedzy możliwe jest zbudowanie pozytywnego nastawienia do zmiany, a zrozumienie procesów organizacyjnych towarzyszących zmianom wpływa na efektywność całej organizacji.

Program warsztatu:

1. Zarządzanie zmianą w organizacji

 • Etapy zmian (poziom indywidualny, zespołowy, organizacyjny)
 • Różne postawy wobec zmian (liderzy, ambasadorzy, oporni)
 • Wprowadzanie zmian (dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy)
 • Wspieranie innych w procesie zmiany
 • 8 kroków, które warto uwzględnić przy wprowadzaniu zmian- J. Kotter
 • Klasyczne fazy przechodzenia przez zmianę (zaprzeczanie, opór, eksperymentowanie, zaangażowanie).
 • Modele/mechanizmy zmiany – Spencer Johnson, Kurt Levin
 • Analiza sił w zmianie (siły oporu/hamujące i siły dążące do zmiany)

2. Psychologia zmiany w praktyce

 • Dlaczego opór jest najczęstszą reakcją na zmiany?
 • Radzenie sobie z oporem wobec zmian. Dlaczego zmiany są trudne?
 • Jak wykształcić pozytywne nastawienie do zmian?
 • Jak efektywnie przystosować się do zmieniających się okoliczności?
 • Różnice indywidualne w postrzeganiu i reagowaniu na zmiany
 • Akceptacja zmian a poczucie bezpieczeństwa
 • Postawy wobec zmian. Analiza własnej postawy wobec zmiany
 • Emocje pojawiające się wobec zmiany (skąd się biorą, jak sobie z nimi radzić)

3. Komunikacja zmian

 • Najczęstsze błędy w komunikowaniu zmian
 • Cele komunikacji a etapy procesu zmiany
 • Jak zbudować efektywną komunikację w procesie zmian?
 • Opracowanie komunikatu przekazywanego do adresatów zmiany
 • Metody komunikowania zmiany (argumenty racjonalne i emocjonalne)
 • Trudne sytuacje w zarządzaniu zmianą (rodzaje oporu, niekonstruktywne dyskusje, czarnowidztwo, spiskowe teorie dziejów)

4. Siła nawyków

 • Motywacja pozwala zacząć, nawyk pozwala wytrwać
 • Nowy nawyk nie wygasza starego- co z tego wynika?
 • Elastyczność postępowania- świadomość, że mam wybór jak reaguję
 • Najnowsze badania odpowiadające na pytanie: jak zmieniać, żeby zmienić?

5. Stres jako efekt uboczny zmian

 • Mechanizm reakcji na zmianę, czyli dlaczego zmiany wywołują stres?
 • Zmiana jako warunek rozwoju, dlaczego więc boimy się zmian?
 • Strefa komfortu, rozwoju oraz przeciążenia i paniki
 • Źródła i przyczyny oporu wobec zmiany, czyli zmiany a poczucie kontroli i wpływu
 • Specyfika procesów adaptacyjnych

6. Wprowadzanie i komunikowanie zmian przez wywieranie wpływu na innych

 • Reguły wywierania wpływu społecznego i ich skuteczność
 • Reguła konsekwencji, wzajemności, konformizmu, sympatii, relaksu
 • Reguła niedostępności, kontrastu, kompromisu, autorytetu, powtarzania i odmawiania

7. Małe zmiany- duże różnice. Jak mała zmiana wpływa na duży efekt?

 • Kreowanie kultury promującej zmiany
 • Szukanie jasnych punktów
 • Rozwijanie proaktywności
 • Koncepcja skutecznej zmiany- poziomy Diltsa (przekonania, wartości, wizja)
 • Słowa mają znaczenie. Jak zmieniając słowa zmieniasz rzeczywistość?
 • Znaczenie automotywacji w sytuacji zmian

Po szkoleniu uczestnicy m.in. będą lepiej potrafili:

 • Radzić sobie za zmianami
 • Pozytywnie reagować na zmiany dzięki rozwinięciu zdolność dostrzegania pozytywnych stron zmian
 • Komunikować zmiany pracownikom i współpracownikom
 • Rozpoznać przyczyny oporu wobec zmian
 • Radzić sobie ze zmniejszaniem oporu wobec zmian
 • Zaplanować i przeprowadzić spotkanie z pracownikami, podczas którego zostaną zakomunikowane zmiany organizacyjne
 • Wspierać innych, zwłaszcza podwładnych w procesie zmiany, a także motywować do proaktywnej postawy
 • Wykorzystywać wpływ społeczny w toku przeprowadzania zmiany
 • Przełamywać opór pracowników wobec wprowadzanych zmian

Opinie o szkoleniu "Zarządzanie zmianą"

5/5

Szkolenie wywarło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Prowadząca to skarbnica energii i wiedzy. Z chęcią wrócę na kolejne szkolenia. 

Kinga Majewska
AMBRA

5/5

Bardzo dobra proporcja wykładów i warsztatów. Podobała mi się autentyczność trenera i jego zaangażowanie. Jedno z najlepszych szkoleń, po którym wychodzę wzbogacona o nową wiedzę. 

Ewa Paderewska
Naczelnik Wydział ds. Ochrony Środowiska | CUPT

5/5

Narzędzia, które otrzymałam, będę mógł stosować w swojej pracy. Trener skupiał 100% uwagi na uczestnikach. Na plus duża aktywizacja uczestników. 

Marcin Czosnowski
Specjalista ds. Jakości i Szkoleń | Idea Money

Poznaj nasze inne szkolenia: