Szkolenie

Zarządzanie sobą w czasie

(planowanie, organizacja, efektywność i motywacja)

Celem warsztatu Zarządzanie sobą w czasie jest wykształcenie umiejętności efektywnego wykorzystywania czasu, przez rozwój takich kompetencji jak efektywne planowanie, wyznaczania priorytetów, asertywność. Nabyta wiedza i umiejętności przekładają się bezpośrednio na skuteczność w pracy i życiu prywatnym.

3-4.06
16-17.09

Stacjonarnie
lub
Online

Zaproponuj inny termin szkolenia

Program szkolenia - Zarządzanie sobą w czasie

1. Planowanie i organizacja w praktyce

  • Zasady planowania i praktyczne korzyści wynikające z lepszej organizacji czasu pracy.
  • Planowanie (m.in. schemat I-BEAM, prawo Parkinsona, ALPEN).
  • Reguły zarządzania strumieniem zadań – metoda GTD.
  • Najczęstsze błędy popełniane przy organizacji i planowaniu.
  • Wskazówki praktyczne – jak najskuteczniej walczyć z pożeraczami czasu.
  • Indywidualna krzywa wydajności dobowej REFA i krzywa koncentracji uwagi – kiedy i jak długo pracuję najefektywniej?
  • Małe zmiany – duże różnice, czyli mini techniki wspomagające zarządzanie czasem.

2. Wyznaczenie priorytetów - określenie zadań pilnych, ważnych i mniej istotnych

  • Matryca Eisenhowera.
  • Metoda ABCDE.
  • Zasada Pareto – 80/20
  • Dlaczego warto planować na piśmie?
  • Określanie priorytetów według celów oraz pułapki przy ustalaniu priorytetów.

3. Bariery i przeszkody w optymalnym zarządzaniu czasem w pracy i życiu prywatnym.

  • Złodzieje czasu i efekt piły – jak sobie z nimi poradzić, żeby zyskać dwie godziny dziennie?
  • Nawyki i przekonania bezsprzecznie utrudniające efektywne wykorzystywanie czasu.
  • Prokrastynacja, czyli nawyk odwlekania – jak wypracować skuteczne zasady działania?
  • Brak motywacji? Poznaj najskuteczniejsze techniki automotywacyjne.
  • Optymalne wykorzystanie narzędzi dzięki którym zarządzanie czasem będzie jeszcze łatwiejsze.
  • Postawa proaktywna w przeciwieństwie do postawy reaktywnej – indywidualna diagnoza.
  • Perfekcjonizm, pracoholizm i zachowania typu A.
  • Obszary, o które warto zadbać, żeby sprawniej organizować i realizować zadania.

4. Cele jako fundamenty efektywności.

  • Czym jest dobrze postawiony cel i jak wpływa na efektywność?
  • Tworzenie własnych celów i wizji przyszłości. Technika pracy z wizją końca.
  • Wyznaczanie celów krótko i długoterminowych w praktyce.
  • Kontrola realizacji celów – tworzenie kamieni milowych w procesie ustalania celów.

5. Asertywność a zarządzanie sobą w czasie.

  • Gdy inni chcą od nas za dużo – umiejętność obrony granic przez mówienie „nie”.
  • Asertywne techniki odraczania, odmawiania, alternatywy.
  • Asertywność w delegowaniu, egzekwowaniu, dzieleniu się pracą, przyjmowaniu zadań.
  • Identyfikacja blokad asertywności, czyli co przeszkadza w asertywnym zachowaniu?
  • Rozwijanie postawy asertywnej, jako element wspierający umiejętność zarządzania sobą w czasie.
  • Długotrwałe korzyści z asertywnego zachowania w odniesieniu do zarządzania czasem.

6. Organizacja i realizacja zadań a stres.

  • Obszary i czynniki stresogenne, jak sobie z nimi radzić?
  • Work-life balance w praktyce.
  • Gdy równowaga jest zaburzona – jak szukać balansu pomiędzy pracą, życiem prywatnym, przyjemnością, wyzwaniem i poczuciem sensu?
  • Redukcja stresu a realizacja zadań w praktyce, czyli odzyskiwanie poczucia kontroli nad czasem.

Opinie o naszych szkoleniach

Poznałam różne metody planowania i możliwości ich wykorzystania do osiągnięcia celów. Niektóre z nich uzmysłowiły mi, że pewne cele, które dotychczas wydawały mi się niemożliwe do osiągnięcia, teraz będą możliwe do zrealizowania. Trener jest bardzo sympatyczną i otwartą osobą, która prowadzi zajęcia w atmosferze sprzyjającej wzbogaceniu i poszerzeniu kompetencji.
Emilia Budkiewicz
Sodexo Polska On-site Services
Bogata wiedza trenera oraz łatwy przekaz materiału. Wdrożenie wiedzy na bieżąco w ćwiczeniach bardzo pomagały mi wczuć się w rolę i trenować komunikację oraz zrozumieć różne jej style. Było fantastycznie!
Szkolenie układa w głowie. Pomaga zrozumieć dużo aspektów.
Wypracowuje gotowe rozwiązania. Daje narzędzie do pracy.
Świetne szkolenie!
Bardzo dużo praktycznych treści. Trenerka posiada ogromną wiedzę. Polecam!

Korzyści z udziału w szkoleniu Zarządzanie sobą w czasie:

Zwiększenie motywacji do pracy

Zwiększenie swojej skuteczności

Redukcja poziomu stresu

Lepsza organizacja pracy

Cena szkolenia - Zarządzanie sobą w czasie

sZKOLENIE ZAMKNIĘTE

WYCENA INDYWIDUALNA

Program dostosowujemy do potrzeb organizacji 

Szkolenie
STACJONARNE

1600 PLN*

Dwudniowy warsztat w Warszawie

Szkolenie
ONLINE

900 PLN*

Jednodniowy warsztat

1400 PLN*

Dwudniowy warsztat

*Cenna netto

Firmy, z którymi współpracowaliśmy

Zapisz się na szkolenie - Zarządzanie sobą w czasie

  Zamawiam szkolenie jako:

  Liczba zgłaszanych uczestników:

  Dane zgłoszeniowe/ Dane do faktury

  Jeśli zgłaszany jest więcej niż jeden uczestnik - dane pozostałych osób wpisz tutaj:  Osoba zgłaszana  Pierwszy uczestnik:  Drugi uczestnik:  Pierwszy uczestnik:  Drugi uczestnik:  Trzeci uczestnik  Dane kontaktowe są niezbędne do zbadania potrzeb uczestników szkolenia, wysłania zaproszenia na warsztaty oraz wystawienia certyfikatu.

  Zarządzanie sobą w czasie - jako element efektywności osobistej

  W Radiu dla Ciebie Anna Krawcewicz odpowiadała m.in. o celach oraz o tym jak planować, żeby je skutecznie realizować.

  Poznaj nasze inne szkolenia: