Szkolenie

Zarządzanie sobą w czasie:
planowanie, organizacja, efektywność i motywacja

Celem warsztatu jest wykształcenie umiejętności efektywnego wykorzystywania czasu, przez rozwój takich kompetencji jak efektywne planowanie, wyznaczania priorytetów, asertywność. Nabyta wiedza i umiejętności przekładają się bezpośrednio na skuteczność w pracy i życiu prywatnym.

Program warsztatu: 

1. Planowanie i organizacja w praktyce

 • Zasady planowania i praktyczne korzyści wynikające z lepszej organizacji czasu pracy.
 • Planowanie (m.in. schemat I-BEAM, prawo Parkinsona, ALPEN).
 • Reguły zarządzania strumieniem zadań- metoda GTD.
 • Najczęstsze błędy popełniane przy organizacji i planowaniu.
 • Wskazówki praktyczne – jak najskuteczniej walczyć z pożeraczami czasu.
 • Indywidualna krzywa wydajności dobowej REFA i krzywa koncentracji uwagi – kiedy i jak długo pracuję najefektywniej?
 • Małe zmiany – duże różnice, czyli mini techniki wspomagające zarządzanie czasem.

2. Wyznaczenie priorytetów- określenie zadań pilnych, ważnych i mniej istotnych

 • Matryca Eisenhowera.
 • Metoda ABCDE.
 • Zasada Pareto- 80/20
 • Dlaczego warto planować na piśmie?
 • Określanie priorytetów według celów oraz pułapki przy ustalaniu priorytetów.

3. Bariery i przeszkody w optymalnym zarządzaniu czasem w pracy i życiu prywatnym.

 • Złodzieje czasu i efekt piły- jak sobie z nimi poradzić, żeby zyskać dwie godziny dziennie?
 • Nawyki i przekonania bezsprzecznie utrudniające efektywne wykorzystywanie czasu.
 • Prokrastynacja, czyli nawyk odwlekania- jak wypracować skuteczne zasady działania?
 • Brak motywacji? Poznaj najskuteczniejsze techniki automotywacyjne.
 • Optymalne wykorzystanie narzędzi dzięki którym zarządzanie czasem będzie jeszcze łatwiejsze.
 • Postawa proaktywna w przeciwieństwie do postawy reaktywnej – indywidualna diagnoza.
 • Perfekcjonizm, pracoholizm i zachowania typu A.
 • Obszary, o które warto zadbać, żeby sprawniej organizować i realizować zadania.

4. Cele jako fundamenty efektywności.

 • Czym jest dobrze postawiony cel i jak wpływa na efektywność?
 • Tworzenie własnych celów i wizji przyszłości. Technika pracy z wizją końca.
 • Wyznaczanie celów krótko i długoterminowych w praktyce.
 • Kontrola realizacji celów- tworzenie kamieni milowych w procesie ustalania celów.

5. Asertywność a zarządzanie czasem.

 • Gdy inni chcą od nas za dużo- umiejętność obrony granic przez mówienie „nie”.
 • Asertywne techniki odraczania, odmawiania, alternatywy.
 • Asertywność w delegowaniu, egzekwowaniu, dzieleniu się pracą, przyjmowaniu zadań.
 • Identyfikacja blokad asertywności, czyli co przeszkadza w asertywnym zachowaniu?
 • Rozwijanie postawy asertywnej, jako element wspierający umiejętność zarządzania sobą w czasie.
 • Długotrwałe korzyści z asertywnego zachowania w odniesieniu do zarządzania czasem.

6. Organizacja i realizacja zadań a stres.

 • Obszary i czynniki stresogenne, jak sobie z nimi radzić?
 • Work-life balance w praktyce.
 • Gdy równowaga jest zaburzona- jak szukać balansu pomiędzy pracą, życiem prywatnym, przyjemnością, wyzwaniem i poczuciem sensu?
 • Redukcja stresu a realizacja zadań w praktyce, czyli odzyskiwanie poczucia kontroli nad czasem.

Szkolenie przeznaczone dla każdego, kto chce bardziej efektywnie planować i wykorzystywać swój czas, zwiększyć swoją skuteczność i umiejętność asertywnych zachowań, a w efekcie również zmniejszyć odczuwany na co dzień stres. 

Opinie o szkoleniu "Zarządzanie czasem"

5/5

Dużo wiedzy praktycznej, którą będę mogła zastosować w życiu prywatnym i w pracy. Ciekawe ćwiczenia skłaniające do refleksji nad sobą, swoimi celami i sposobami w jakie staramy się je osiągnąć.

Agnieszka Horab
HR Specialist & Recruitment Leader | Diebold Nixdorf

5/5

Poznałam różne metody planowania i możliwości ich wykorzystania do osiągnięcia celów. Niektóre z nich uzmysłowiły mi, że pewne cele, które dotychczas wydawały mi się niemożliwe do osiągnięcia, teraz będą możliwe do zrealizowania. Trener jest bardzo sympatyczną i otwartą osobą, która prowadzi zajęcia w atmosferze sprzyjającej wzbogaceniu i poszerzeniu kompetencji.

Emilia Budkiewicz
Sodexo Polska On-site Services

5/5

Świetnie spędzone dwa dni, w czasie których otrzymaliśmy ogromny pakiet wiedzy. Wszystkie zagadnienia były przekazane w bardzo interesujący sposób. Przede wszystkim trenerka wzbudziła zaufanie, gdyż sama stosuje prezentowane metody. Różnorodność form sprawiła, że wiedza była dobrze przyswajalna. Po szkoleniu wiem, co chcę zmienić, a najważniejsze że wiem, że się uda.

Agata Eldring
Właściciel | Pracownia Ofka

Większość szkoleń prowadzimy w centrum Warszawy w ATRIUM Al. Jana Pawła II 23