Szkolenie

Współpraca i komunikacja w zespole zdalnym

Proponowany program szkoleniowy:

Efektywna współpraca w zespole pracującym zdalnie

 • Wizja efektywnego zespołu: jaki zespół chcemy tworzyć?
 • Korzyści i zagrożenia pracy zespołowej w warunkach pracy zdalnej
 • Jaka jest aktualna sytuacja Twojego zespołu – analiza mocnych i słabych stron
 • Jakie zachowania innych członków zespołu sprzyjają współpracy i rozwojowi zespołu?
 • Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej – Patrick Lencioni
  – Budowanie zaufania
  – Zarządzanie konfliktem
  – Kreowanie zaangażowania
  – Przyjmowanie odpowiedzialności
  – Koncentracja na rezultatach
 • Mapa zespołu – osobowości, motywacje, kompetencje, potrzeby
 • Synergia, czyli dlaczego razem możemy więcej?
 • Wypracowanie zespołowych reguł współpracy
 • Planowanie i organizacja pracy na poziomie indywidualnym i zespołowym
  – Zasady planowania i praktyczne korzyści wynikające z lepszej organizacji czasu pracy
  – Najczęstsze błędy popełniane przy organizacji i planowaniu
  – Jak działać efektywnie, przy dużej ilości zadań „wpadających ad hoc”?

Komunikacja w zespole pracującym zdalnie

 • Czym jest konstruktywna komunikacja w zespole pracującym zdalnie?
 • Fundamenty konstruktywnej komunikacji
 • Co nam przeszkadza w budowaniu porozumienia i jak stawić temu czoła?
 • Elementy komunikacji wspierające budowanie dobrych relacji
 • Budowanie kultury konstruktywnej informacji zwrotnej w praktyce
 • Efektywne przekazywanie informacji zwrotnej: praktyczne narzędzia budujące porozumienie
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Narzędzia aktywnego słuchania
 • Komunikacja w sytuacjach konfliktowych
 • Odwaga poruszania tematów ważnych i trudnych
 • Skuteczna komunikacja i przepływ informacji
 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • lepsza komunikacja i współpraca wśród pracowników pracujących zdalnie
 • zwiększenie efektywności pracy zdalnej
 • zwiększenie motywacji do pracy
 • zwiększenie satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy

Metodyka: program będzie prowadzony w sposób interaktywny i gwarantujący aktywność uczestników.

Program może być realizowany w różnych opcjach, zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online.

Szczegółowe zagadnienia i finalny program zawsze jest dostosowany do potrzeb danego zespołu.

Poznaj nasze inne szkolenia: