Szkolenie

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów.
"Po burzy pogoda", czyli pozytywna moc sytuacji trudnych.

Porozumienie oszczędza czas i pieniądze jednak doświadczenie pokazuje, że praktycznie niemożliwe jest funkcjonowanie bez sytuacji spornych. Na szczęście konflikt, właściwie zarządzany może mieć pozytywną moc. Prawdziwe może być powiedzenie: „Po burzy pogoda, a po kłótni zgoda”. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak konstruktywnie reagować na konflikt, w jaki sposób budować komunikację, jak zwiększyć efektywność relacji, a także opanują techniki i metody zarządzania i rozwiązywania konfliktów.

Program warsztatu:

1) Geneza i „cykl życia” konfliktów

 • Najczęstsze źródła konfliktów, umiejętność ich rozpoznawania
 • Rodzaje nieporozumień. Jak umiejętnie rozpoznawać typ konfliktu?
 • Koło konfliktów Christophera Moor’a
 • Konflikt konstruktywny i destruktywny- w czym tkwi różnica?
 • Dziewięć poziomów eskalacji konfliktów wg F. Glasla
 • Zagrożenia płynące z nieporozumień
 • Pozytywna moc sytuacji trudnych

2) Osobowość – jak różnice między nami wpływają na konflikty w zespole?

 • Typologie osobowości a powstawanie sporów
 • Co mój typ osobowości mówi o tendencji wchodzenia w konflikty?
 • Autodiagnoza- z jakimi ludźmi najłatwiej i najtrudniej mi współpracować?
 • Kompetencje wspierające „pozytywne” rozwiązywanie konfliktów
 • Empatia- rozpoznawanie potrzeb i stanów innych ludzi w sytuacjach trudnych
 • Zarządzanie emocjami i stresem: umiejętność wyciszania silnych odczuć w celu usprawnienia komunikacji i zapobiegania eskalacji konfliktów

3) Dobra komunikacja to podstawa

 • Jasno i prosto, czyli zasady działania sprawnej komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna, co należy o niej wiedzieć?
 • NVC -Komunikacja bez przemocy wg. M.Rozenberga
 • Konstruktywna komunikacja w biznesie, czyli jak „zarządzać po ludzku”?
 • Delegowanie, wyrażanie krytyki i przekazywanie trudnych informacji
 • „Jeźdźcy apokalipsy”, czyli toksyny w codziennej komunikacji
 • Poziomy komunikacji – jak ich zrozumienie wpływa na natychmiastową poprawę komunikacji

4) Efektywne zarządzanie konfliktem

 • Dlaczego brak konfliktu często stanowi problem, czyli o pozornej harmonii i braku zaufania w zespole
 • Prawdziwe przyzwolenie na konflikt i podsycanie konfliktu
 • Różne podejścia do konfliktu- Model Thomasa-Kilmanna
 • Mechanizmy tworzenia się i przebiegu konfliktu Wspólne określenie zasad konfliktu w zespole, jako metoda zarządzania sytuacjami trudnymi
 • Model góry lodowej, co „pod powierzchnią” na znaczenie
 • Pięć dysfunkcji pracy zespołowej wg P. Lencioniego (objawy i praktyczne metody na ich przezwyciężanie)

5) Rozwiązywanie konfliktów

 • Diagnoza konfliktów na podstawie modelu intensywności i częstotliwości konfliktu
 • Przeszkody w rozwiązywaniu konfliktowych zagadnień
 • Diagnoza stylu rozwiązywania konfliktów: Jak radzisz sobie w sytuacjach konfliktowych
 • Sposoby zarządzania konfliktem w zespole – scenariusze rozwiązywania konfliktów
 • Wykorzystanie konfliktów do rozwoju zespołu i jednostki
 • Kreatywne podejście do konfliktu, czyli poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań: metoda pytań coachingowych, metoda – 6 kapeluszy De Bono, metaplan.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność kierowania konfliktem

6) Narzędzia, techniki i środki wspierające konstruktywne rozwiązywanie sytuacji trudnych

 • Mediacje, facylitacje– kiedy są niezbędne? Zasady jak je prowadzić?
 • Negocjacje- najważniejsze techniki
 • Postawa asertywna, czyli jak funkcjonować pomiędzy uległością a agresją?
 • Informacja zwrotna jako narzędzie naprawiania relacji w sytuacjach trudnych
 • Techniki wywierania wypływu i obrona przed manipulacjami
 • Sztuka milczenia i dyplomacji.

W celu zaangażowania uczestników, wzmocnienia i przyspieszenia procesu uczenia, podczas warsztatów stosowane są różnorodne metody warsztatowe:

 • ćwiczenia i symulacje praktyczne
 • grupowe dyskusje moderowane, burze mózgów
 • prace w małych grupach, ćwiczenia w parach
 • możliwość nagrywanie scenek
 • gry symulacyjne
 • mini wykłady
 • interesujące prezentacje multimedialne, filmy, scenki obrazujące omawiane zagadnienie
 • studia przypadków (analiza przypadków z praktyki biznesowej)
 • testy, quizy i kwestionariusze
 • feedback trenera
 • omówienia trenerskie i wyciąganie praktycznych wniosków.

Poznaj nasze inne szkolenia: