692 279 279   biuro@mind-up.pl

Rekrutacja i selekcja w praktyce- zaawansowane techniki

Celem warsztatów jest nabycie umiejętności profesjonalnej rekrutacji i selekcji pracowników przy wykorzystaniu zaawansowanych technik rekrutacji (min. wywiad kompetencyjny, zadania behawioralne, narzędzia psychometryczne).

PROGRAM WARSZTATÓW:

1) Narzędzia rekrutacji, czyli co możemy stosować, żeby zmaksymalizować szansę na pozyskanie najlepszych pracowników?

 • Jak zaplanować profesjonalną rekrutację i zatrudnić odpowiednich pracowników?
 • Określenie i wybór najskuteczniejszych metodologii poszukiwań kandydatów
 • Przegląd aktualnych trendów i metod pozyskiwania kandydatów
 • Specyfika rekrutacji wewnętrznych i zewnętrznych

2) Przegląd narzędzi selekcji, czyli jak wybrać najlepszych Kandydatów?

 • Typy narzędzi selekcyjnych – kiedy i jakie stosować ich zalety i ograniczenia
 • Rodzaje wywiadów oraz analiza ich przydatności w różnych kontekstach i etapach selekcji.
 • Najczęstsze błędy w doborze narzędzi i metod selekcji, jak ich uniknąć?
 • Rekrutacja „spod wody” czyli o umiejętności zbadania i zauważania ważnych, ale nie zawsze łatwo dostępnych danych o Kandydacie
 • AC/DC –zasady organizowania i przeprowadzania Centrum oceny zgodnie z międzynarodowymi standardami, wytycznymi i regułami etycznymi.

3) Wywiad kompetencyjny w praktyce

 • Metodologia prowadzenia wywiadu behawioralnego
 • Technika STAR
 • Jakie chwyty najczęściej stosuje kandydat w wywiadzie behawioralnym i jak w związku z tym prowadzić wywiad, żeby uzyskać rzetelne informacje?
 • Zalety i ograniczenia wywiadu opartego na kompetencjach
 • Najczęściej stosowane chwyty kandydata w wywiadzie behawioralnym
 • Ćwiczenia usprawniające formułowanie dobrych pytań zgodnie z definicjami kompetencji
 • Przygotowanie pełnego scenariusza pytań na wybrane stanowisko
 • Ćwiczenia praktyczne

4) Zasady tworzenia profilu kompetencyjnego

 • Przykładowe listy kompetencyjne
 • Definiowanie, wskaźnikowanie i stopniowanie kompetencji
 • Różne metodologie stosowane przy tworzeniu profilu kompetencyjnego
 • Ćwiczenia praktyczne sporządzania formularza profilu stanowiska oraz doboru i opisu kompetencji
 • Diagnoza kompetencji w praktyce
 • Najczęściej popełniane błędy związane z diagnozą kompetencji- jak ich uniknąć?

5) Zadania behawioralne jako dodatkowe źródło rzetelnej wiedzy o Kandydacie

 • Rodzaje zadań i zasady ich tworzenia
 • Narzędzia do rzetelnej oceny zadań behawioralnych- skale i formularze
 • Zaprojektowanie własnego zaawansowanego zadania rekrutacyjnego- ćwiczenie
 • Techniki symulacyjne i stworzenie projektu selekcji typu mini Assesment Centre

6) Narzędzia psychometryczne i testy wiedzy

 • Rodzaje oraz wybór właściwych narzędzi do badania osobowości, zdolności, motywacji i kompetencji społecznych.
 • Zasady używania testów psychologicznych/osobowościowych podczas rekrutacji.
 • Testy PTP a testy komercyjne- przegląd, metoda doboru, zalety i ograniczenia
 • Najczęstsze zasady certyfikacji upoważniające do korzystania z narzędzi

7) Sytuacje trudne w procesie rekrutacji i selekcji

 • Trudni kandydaci (m.in. gaduła, manipulant, odpowiadający ogólnikami, cichy)- jak sobie z nimi radzić
 • Trudni zleceniodawcy rekrutacji (np. niezdecydowani, mający nierealne oczekiwania) – jak sobie z nimi radzić, żeby być prawdziwym HR
 • Partnerem dla biznesu
 • Trudności wynikające z nieustannych zmian na rynku pracy. Rynek pracodawcy czy pracownika?

8) Najczęściej popełniane błędy w procesie rekrutacji i selekcji- jak ich uniknąć?

 • Psychologiczne błędy poznawcze i ich rola w procesie oceny kandydatów, czyli zasady obiektywnej analizy kompetencji Kandydatów
 • Błędy organizacyjne
 • „Sprzedaż” oferty pracy, jak stosować język korzyści i dopasować komunikację do poziomu Kandydata

9) Najważniejsze kwestie praktyczne, o które warto zadbać, gdy wybraliśmy już najlepszego Kandydata.

 • Ofertowanie i negocjacje warunków zatrudnienia
 • Referencje- jakie zadawać pytania, żeby zwiększyć wiarygodność tej metody?
 • Przygotowanie informacji zwrotnej dla decydentów i kandydatów.

10) Zatrudnienie właściwej osoby to początek… o co jeszcze może zadbać profesjonalny HR?

 • Szersze, kompleksowe spojrzenie na „cykl życia pracownika w organizacji”
 • Proces rekrutacji jako narzędzie Employer branding
 • Exit interview – narzędzie wglądu w organizację umożliwiające ciągłe doskonalenie procesów rekrutacji

Szkolenie ma charakter warsztatowy, bardzo duży nacisk położony jest na ćwiczenia praktyczne. Przed warsztatem badamy potrzeby każdego z Uczestników szkolenia, żeby finalnie dopasować zagadnienia do specyficznych wymagań i potrzeb.

Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających min. roczne doświadczenie w realizacji projektów rekrutacyjnych (w przypadku osób, które chcą wziąć udział w warsztacie, ale mają mniejsze doświadczenie prosimy o kontakt przed szkoleniem).

Przedstawiony program dotyczy szkolenia 2-dniowego.