Szkolenie

Rekrutacja i selekcja od podstaw

Celem warsztatów jest przede wszystkim nabycie umiejętności profesjonalnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wywiadu rekrutacyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne. Szkolenie dedykowane jest dla osób przeprowadzających lub przygotowujących się do prowadzenia procesów  rekrutacyjnych w celu zatrudnienia najlepszych z dostępnych kandydatów.

Proponowany program warsztatów:

1. Jak zaplanować proces rekrutacji i zatrudnić odpowiednich pracowników?

• Określenie i wybór najskuteczniejszych metodologii poszukiwań kandydatów
• Przegląd aktualnych trendów i metod pozyskiwania kandydatów
• Narzędzia rekrutacji i selekcji w praktyce
• Najczęstsze błędy w doborze narzędzi i metod selekcji, jak ich uniknąć?
• Jak działać, żeby zmaksymalizować szansę na pozyskanie najlepszych pracowników?

2. Jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną, żeby zmaksymalizować szansę na pozyskanie najlepszych pracowników?

• Rodzaje wywiadów rekrutacyjnych oraz analiza ich przydatności w różnych kontekstach i etapach selekcji
• Konsekwencje „dobrej” i „złej” rozmowy rekrutacyjnej
• Specyfika prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej podczas rekrutacji wewnętrznych i zewnętrznych
• Autoprezentacja i tworzenie wizerunku organizacji podczas rozmowy rekrutacyjnej, czyli budowanie pozytywnej opinii o organizacji u kandydatów
• Prezentacja stanowiska pracy

3. Przygotowanie i przeprowadzenie profesjonalnej rozmowy rekrutacyjnej

• Zapoznanie się z dokumentami- na co zwrócić uwagę?
• Struktura rozmowy rekrutacyjnej
• Zaplanowanie i przygotowanie skutecznych pytań
• Przygotowanie pełnego scenariusza pytań na wybrane stanowiska
• Ewentualne przygotowanie kwestionariusza rekrutacji
• Ćwiczenia praktyczne

4. Rodzaje pytań, analiza ich przydatności w rozmowie rekrutacyjnej oraz praktyczne ćwiczenia wykorzystywania pytań w budowaniu profesjonalnego wywiadu

• Pytania otwarte
• Pytania zamknięte
• Pytania sugerujące
• Pytania pogłębiające
• Pytania hipotetyczne
• Pytania badające motywację

5. Prawno-etyczny aspekt procesu rekrutacji i rozmowy rekrutacyjnej

• O czym należy pamiętać w kwestii zasad prawidłowo przeprowadzonego wywiadu?
• Czego należy unikać podczas prowadzenia wywiadu?
• Zakazane przez prawo pytania, czyli prawne aspekty profesjonalnie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej
• Kiedy pytanie może być uznane za dyskryminujące?
• Prawa i obowiązki kandydata
• Prawa i obowiązki osoby rekrutującej

6. Sytuacje trudne podczas rozmowy rekrutacyjnej

• Jakie chwyty najczęściej stosują kandydaci podczas odpowiedzi na pytania i jak w związku z tym prowadzić wywiad, żeby uzyskać rzetelne informacje?
• Trudni kandydaci (m.in. gaduła, manipulant, odpowiadający ogólnikami, cichy)- jak sobie z nimi radzić?
• Trudności wynikające z nieustannych zmian na rynku pracy. Rynek pracodawcy czy pracownika?

7. Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy rekrutacyjnej i w trakcie oceny kandydata

• Psychologiczne błędy poznawcze i ich rola w procesie oceny kandydatów
• Zasady obiektywnej analizy kompetencji Kandydatów
• Błędy organizacyjne
• Jak stosować język korzyści i profesjonalnie zaprezentować ofertę pracy?

Poznaj nasze inne szkolenia: