Szkolenie

Konstruktywna komunikacja i budowanie porozumienia

Jeśli chcesz:

 • Efektywnie porozumiewać się z innymi bez względu na sytuacje, zajmowane stanowisko, czy osobowość Twojego rozmówcy
 • Konstruktywnie udzielać informacji zwrotnej i nie podcinać skrzydeł swoim rozmówcom
 • Świadomie kreować pozytywne relacje z innymi
 • Budować porozumienie unikając konfliktów i nieporozumień
Weź udział w warsztacie.

Program warsztatu "Konstruktywna komunikacja i budowanie porozumienia":

1. Czym jest konstruktywna komunikacja interpersonalna?

 • Struktura komunikatu – w jaki sposób się komunikujemy?
 • Nadawanie intencji vs. interpretacja komunikatów – co powoduje, że z jednymi natychmiast znajdujemy ‘wspólny język’, zaś z innymi nie możemy się porozumieć?
 • Jaką rolę w budowaniu porozumienia ma konstruktywna komunikacja?

2. Elementy komunikacji wspierające budowanie dobrych relacji

 • Narzędzia aktywnego słuchania – Co to znaczy aktywnie słuchać?
 • Tajemnicza moc pytań – rodzaje i funkcje pytań w budowaniu relacji i porozumienia
 • Psycholingwistyka jako narzędzie skutecznej komunikacji – słowa mają moc!
 • Struktury językowe oddziałujące na podświadomość – jak zwiększyć siłę komunikatu stosując przemyślane struktury wypowiedzi.

3. Co nam przeszkadza w budowaniu porozumienia i jak stawić temu czoła?

 • Bariery komunikacyjne: fizyczne, psychologiczne, wewnętrzne
 • Postawy życiowe wg Harrisa i ich rola postaw w kształtowaniu relacji z innymi – co myślisz o sobie i innych i jaki to ma wpływ na relacje z otoczeniem?
 • Transakcje komplementarne w komunikacji i ich wpływ na budowanie porozumienia.

4. Sposoby myślenia i style komunikowania się innych ludzi

 • Identyfikacja stylów komunikowania się własnych i cudzych (autodiagnoza)
 • Sposoby komunikowania się – czyli co i jak do kogo mówić
 • Jak rozpoznawać poszczególne style, i jak wykorzystać tą wiedzę na co dzień?

5. Konstruktywna krytyka oraz stawianie granic w sytuacjach trudnych

 • Komunikat JA, jego znaczenie i zastosowanie w sytuacji dawania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Jak wpływać na innych i sprawić, by ludzie chcieli przyjmować feedback i modyfikować swoje zachowania

6. Informacja zwrotna (feedback i feedforward) jako narzędzie budujące porozumienie

 • Budowanie kultury efektywnego i uczciwego feedbacku
 • Baza praktycznych sposobów na udzielanie rozwojowej i korygującej informacji zwrotnej
 • Techniki SSC- Stop, Start, Continue, kanapka, FUKO- ich skuteczność, kiedy i jak je wykorzystywać w praktyce
 • Indywidualna gotowość i „pojemność” współpracowników na informację zwrotną
 • Jak zwiększać otwartość na dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej- informacja zwrotna traktowana jak „prezent”.

7. Budowanie porozumienia w praktyce

 • Uczciwa odpowiedź na pytanie „Chcesz mieć rację, czy relację?”
 • Małe zmiany, które powodują dużą różnicę, czyli na co warto zwracać uwagę w codziennej komunikacji, żeby budować autentyczne porozumienie
 • NVC – Porozumienie bez przemocy wg. Marshalla Rosenberga, praktycznie o języku pokoju w świecie konfliktów.

8. Moje kluczowe kompetencje w konstruktywnej komunikacji

 • Autodiagnoza silnych i słabszych (rozwojowych) stron
 • Action plan- jak w praktyce wykorzystać swoje zasoby, jakie cechy rozwijać, aby skuteczniej się komunikować?

Korzyści dla uczestników szkolenia: „Konstruktywna komunikacja”:

 • Dowiesz się jak wykorzystując odpowiednie techniki budować porozumienie i współpracę
 • Zrozumiesz dlaczego z niektórymi osobami znajdujesz wspólny język podczas gdy z innymi nie możesz dojść do porozumienia
 • Dowiesz się jak rozmawiać z osobami mającymi zupełnie odmienne sposoby myślenia i widzenia świata
 • Nauczysz się efektywnie komunikować innym co myślisz i czego potrzebujesz
 • Dowiesz się jak wykorzystując konstruktywną komunikację egzekwować i zwiększać skuteczność swoją i innych
 • Okryjesz co Cię ogranicza, jakie są Twoje silne strony w komunikacji a które obszary warto doskonalić

W celu zaangażowania uczestników, wzmocnienia i przyspieszenia procesu uczenia, podczas warsztatów stosowane są różnorodne metody warsztatowe:

 • ćwiczenia i symulacje praktyczne
 • grupowe dyskusje moderowane, burze mózgów
 • prace w małych grupach, ćwiczenia w parach
 • możliwość nagrywania scenek
 • gry symulacyjne
 • mini wykłady
 • interesujące prezentacje multimedialne, filmy, scenki obrazujące omawiane zagadnienie
 • studia przypadków (analiza przypadków z praktyki biznesowej)
 • testy, quizy i kwestionariusze
 • feedback trenera
 • omówienia trenerskie i wyciąganie praktycznych wniosków.

Opinie o szkoleniu "Konstruktywna komunikacja"

5/5

Dzięki szkoleniu poznałam nowe zagadnienia z dziedziny komunikacji. Wiem że to, czego dowiedziałam się na warsztacie realnie pomoże mi w życiu prywatnym i zawodowym.

Paulina Wydryszek-Dąbrowska
Manager ds. Usług Wsparcia Biznesu | Sodexo Polska

5/5

Podczas szkolenia trener zbudował świetną atmosferę zaufania i intymności, która pozwoliła na rozwój kompetencji miękkich. A oprócz tego świetnie się bawiłam!

Karolina Ambroziak
Starszy specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju| CUPT

5/5

Trener jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Buduje bardzo otwartą atmosferę podczas szklenia. Dużym plusem jest to, że na warsztacie uczyliśmy się poprzez doświadczanie.

Katarzyna Cymiel
Młodszy Manager ds. Personalnych | AMBRA

Poznaj nasze inne szkolenia: