Szkolenie

Inteligencja emocjonalna w procesie obsługi pracownika

Proponowany program:

 1. Czym jest inteligencja emocjonalna (IE) i jak jej rozwój może pomóc w procesie obsługi pracownika?
 • Różne formy ujmowania IE
 • Zdolności składające się na IE
 • IE to czynnik wrodzony czy zdolność kształtująca się poprzez doświadczenie?
 • Różnice między inteligencją „akademicką” a IE
 • Czy inteligencja ogólna a emocjonalna są od siebie zależne?
 1. Emocje w życiu człowieka
 • Typologia emocji – klasyfikacja wg Plutchnika i model afektu Russella
 • Skąd biorą się emocje?
 • Nazywanie i wyrażanie własnych emocji i potrzeb
 • „Automatyczne myśli”, wyobrażenia i wspomnienia towarzyszące nam na co dzień
 • Nie ma złych i dobrych emocji. Emocje po prostu są – i to dobrze. Jak nimi zarządzać, aby odkryć, że są naszym sprzymierzeńcem?
 • Rozpoznawanie emocji u innych ludzi
 • Różnice indywidualne w reagowaniu emocjonalnym
 1. Świadomy wpływ na emocje w procesie obsługi pracownika
 • Regulacja emocji (osłabianie i wzmacnianie stanów emocjonalnych)
 • Poziom myśli i naszych przekonań- jaki ma wpływ na odczuwane emocje?
 • Ekspresja emocjonalna
 1. Stres- przyjaciel czy wróg? Po co nam stres?
 • Skąd bierze się stres, jakie sytuacje w moim życiu go wywołują?
 • Co się dzieje w naszym organizmie pod wpływem stresu
 • Jak „wziąć” sobie ze stresu to, co najlepsze? Sztuka zarządzania stresem
 • Co mówią nam nasze wewnętrzne myśli? Jakie są ich konsekwencje dla nas?
 • Ocena naszych przekonań i praca nad nimi
 • Konstruktywne radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Dobry relaks i elementy work life balance
 1. IE a skuteczna komunikacja w procesie obsługi pracownika
 • Skuteczna komunikacja w praktyce
 • Rozpoznawanie, kierowanie emocjami członków zespołu, motywowanie i osiąganie celów biznesowych
 • Podejmowanie decyzji w stresujących sytuacjach
 • IE jako zdolność do lepszego poznania członków swojego zespołu i bardziej efektywnej obsługi pracownika

 6. Profesjonalny wizerunek w obsłudze Klienta i jego wpływ na emocje w praktyce

Korzyści z posiadania wysoko rozwiniętej IE :

 • Zainteresowanie innymi ludźmi, głębsze ich rozumienie, dzięki czemu łatwiej jest nawiązywać i utrzymywać dobre i satysfakcjonujące relacje
 • Twórcze rozwiązywanie konfliktów
 • Większa świadomość emocji własnych i innych ludzi w relacjach
 • Ułatwia nabywanie kompetencji społecznych
 • Pozwala na skuteczne radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, przez co człowiek częściej doświadcza pozytywnych stanów emocjonalnych, co wpływa na jego wyższą efektywność w życiu prywatnym i zawodowym