Szkolenie

AC/DC- certyfikacja dla asesorów

Assessment/Development Center (w skrócie AC/DC) jest najskuteczniejszą metodą oceny kompetencji personelu. Żeby proces ten był w pełni efektywny konieczne jest odpowiednie przygotowanie do roli asesora. Uczymy jak stworzyć i jak skutecznie przeprowadzić cały projekt AC/DC.

Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji i zdobądź certyfikat asesora sesji AC/DC.

Program warsztatu:

1. Projektowanie sesji AC/DC

• Praktyczne zasady organizacyjne prawidłowo zaprojektowanej sesji- etapy projektu

• Logistyka i struktura sesji (tworzenie harmonogramów sesji indywidualnych i grupowych)

• Czynniki wpływające na efektywność AC/DC- prowadzenie sesji zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi

• Tworzenie arkuszy obserwacji

• Układanie zadań i matrycy kompetencji

• Grupa projektowa i jej niezbędne kompetencje

• Podobieństwa i różnice między AC i DC

• Najczęściej popełniane błędy

2. Kompetencje sercem efektywnych ośrodków oceny i rozwoju.

• Pojęcie kompetencji

• Definiowanie kompetencji i ustalenie wyznaczników zachowań

• Wskaźniki behawioralne kompetencji

• Skale ocen kompetencji

• Różne sposoby opisywania kompetencji (ich zalety i wady)

3. Narzędzia oceny i rodzaje zadań – przegląd

• Przykłady różnych typów zadań

• Testy i kwestionariusze osobowości jako element sesji

• Zalety i ograniczenia poszczególnych narzędzi

• Zadania gotowe vs. zadania szyte na miarę- zalety i ryzyka

4. Ocena i diagnoza kompetencji w praktyce

• Obserwacja i przekładanie obserwacji na interpretacje, wnioski i oceny

• Odróżnienie faktów od przypuszczeń, przewidywań i hipotez Integracja danych

• Przebieg finalnego spotkania asesorskiego

• Metodologia dyskusji asesorów (podział funkcji i zasady)

5. Raporty

• Przykłady raportów uwzględniających ocenę ilościową i jakościową

• Różnice w raportach po sesjach AC i DC

• Raport grupowy i podsumowujący

6. Informacja zwrotna (fedback) po sesji AC DC

• Kiedy informacja zwrotna jest efektywna i skuteczna?

• Zasady przeprowadzania sesji informacji zwrotnej

• Rozmowa rozwojowa po sesji Development Center

7. Świadomy rozwój kompetencji asesora

• Uważność, obserwacja i właściwa rejestracja zachowań

• Ocena zachowań i ich klasyfikowanie

• Błędy w ocenie wynikające z mechanizmów poznawczych

• Umiejętność docierania z informacją zwrotną do różnych typów osobowości

 

To szkolenie jest dla osób, które chcą:

• nauczyć się samodzielnie projektować i przeprowadzać sesje AC/DC

• nauczyć się praktycznych umiejętności asesora

• rozwinąć zdolność obserwacji i oceny zachowań

• poznać zasady integracji danych z całej sesji

• samodzielnie podsumowywać sesje w formie raportów indywidualnych i grupowych

• zdobyć certyfikat asesora projektów AC/DC

Poznaj nasze inne szkolenia: