692 279 279   biuro@mind-up.pl

AC/DC- certyfikacja dla asesorów

Assessment/Development Center (w skrócie AC/DC) jest najskuteczniejszą metodą oceny kompetencji personelu. Żeby proces ten był w pełni efektywny konieczne jest odpowiednie przygotowanie do roli asesora. Uczymy jak stworzyć i jak skutecznie przeprowadzić cały projekt AC/DC.

Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji i zdobądź certyfikat asesora sesji AC/DC.

Program szkolenia:

1)Projektowanie sesji AC/DC

 • Praktyczne zasady organizacyjne prawidłowo zaprojektowanej sesji- etapy projektu
 • Logistyka i struktura sesji (tworzenie harmonogramów sesji indywidualnych i grupowych)
 • Czynniki wpływające na efektywność AC/DC- prowadzenie sesji zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi
 • Tworzenie arkuszy obserwacji
 • Układanie zadań i matrycy kompetencji
 • Grupa projektowa i jej niezbędne kompetencje
 • Podobieństwa i różnice między AC i DC
 • Najczęściej popełniane błędy

2) Kompetencje sercem efektywnych ośrodków oceny i rozwoju.

 • Pojęcie kompetencji
 • Definiowanie kompetencji i ustalenie wyznaczników zachowań
 • Wskaźniki behawioralne kompetencji
 • Skale ocen kompetencji
 • Różne sposoby opisywania kompetencji (ich zalety i wady)

3) Narzędzia oceny i rodzaje zadań – przegląd

 • Przykłady różnych typów zadań
 • Testy i kwestionariusze osobowości jako element sesji
 • Zalety i ograniczenia poszczególnych narzędzi
 • Zadania gotowe vs. zadania szyte na miarę- zalety i ryzyka

4) Ocena i diagnoza kompetencji w praktyce

 • Obserwacja i przekładanie obserwacji na interpretacje, wnioski i oceny
 • Odróżnienie faktów od przypuszczeń, przewidywań i hipotez

5) Integracja danych

 • Przebieg finalnego spotkania asesorskiego
 • Metodologia dyskusji asesorów (podział funkcji i zasady)

6) Raporty

 • Przykłady raportów uwzględniających ocenę ilościową i jakościową
 • Różnice w raportach po sesjach AC i DC
 • Raport grupowy i podsumowujący

7) Informacja zwrotna (fedback) po sesji AC DC

 • Kiedy informacja zwrotna jest efektywna i skuteczna?
 • Zasady przeprowadzania sesji informacji zwrotnej
 • Rozmowa rozwojowa po sesji Development Center

8) Świadomy rozwój kompetencji asesora

 • Uważność, obserwacja i właściwa rejestracja zachowań
 • Ocena zachowań i ich klasyfikowanie
 • Błędy w ocenie wynikające z mechanizmów poznawczych
 • Umiejętność docierania z informacją zwrotną do różnych typów osobowości

To szkolenie jest dla osób, które chcą:

 • nauczyć się samodzielnie projektować i przeprowadzać sesje AC/DC
 • nauczyć się praktycznych umiejętności asesora
 • rozwinąć zdolność obserwacji i oceny zachowań
 • poznać zasady integracji danych z całej sesji
 • samodzielnie podsumowywać sesje w formie raportów indywidualnych i grupowych
 • zdobyć certyfikat asesora projektów AC/DC