Synergia w zespole. Budowanie efektywnej komunikacji

Cele programu:

 1. Integracja zespołu – lepsze wzajemne poznanie się oraz identyfikacja potencjałów każdego z uczestników szkolenia.
 1. Rozwój umiejętności prowadzących do zwiększenia efektywności komunikacji i budowania synergii w zespole, obejmujących:
 • wspieranie członków zespołu w rozwijaniu zachowań sprzyjających współpracy i rozwojowi zespołu
 • wykorzystywanie technik zespołowego rozwiązywania problemów
 • świadome korzystanie ze słów i języka ciała – tak, by osiągać określone cele komunikacyjne w relacji
 • komunikowanie swoich zasobów i gotowość do dzielenia się nimi ze współpracownikami
 • efektywne przekazywanie informacji zwrotnej,
 • zarządzanie swoimi komunikatami w sytuacjach konfliktowych,
 • poruszanie tematów ważnych i trudnych,
 • skuteczną komunikację i przepływ informacji
 •  

Proponowany format programu: 3 x 3,5 godzinne sesje szkoleniowe (w odstępie od 3 do 6 tygodni) lub 2 x 4,5 godzinne sesje (także w odstępnie od 3 do 6 tygodni).

Metodyka: program będzie prowadzony w sposób interaktywny i gwarantujący aktywność uczestników.

Stosowane narzędzia i metody:

 • elementy team coachingu,
 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
 • studium przypadku,
 • wystąpienia,
 • inspiracja (teoria) poparta przykładami z życia,
 • dyskusja

Grupa docelowa: Grupa Regionalnych Kierowników Sprzedaży wraz z Liderem zespołu i osobami z działów wsparcia,  ok. 9 osób, 1 grup

Proponowany proces i program szkoleniowy

„Synergia w zespole. Budowanie efektywnej komunikacji”.

Przygotowanie do szkolenia – zadanie dla uczestników

Wraz z komunikacja o szkoleniu uczestnicy zostaną poproszeni o wykonanie zadania przed. Będzie ono polegało na przeanalizowaniu swojego tygodnia pracy i w oparciu o obserwacje przygotowaniu listy zadań, których wykonanie wymagało współpracy z inną osobą.

Celem zadania będzie autorefleksja nad obszarem swoich najwyższych kompetencji.

Informacje przygotowane przez uczestników zostaną wykorzystane w trakcie szkolenia podczas ćwiczeń.

Spotkanie 1

Moduł 1 – Kiedy grupa staje się zespołem

 • dlaczego niektóre zespoły i organizacje są tak skuteczne (a inne całkiem przeciętne)?
 • korzyści i zagrożenia pracy zespołowej
 • pięć dysfunkcji pracy zespołowej wg. Patrick Lencioni,
 • rywalizacja, kiedy jest zdrowa a kiedy szkodzi zespołowi?
 • synergia, czyli dlaczego razem możemy więcej?
 • grupa czy zespół? – diagnoza etapu funkcjonowania Waszego zespołu
 • jaki zespół chcemy tworzyć – formułowanie celu na proces szkoleniowy,
 • jakie zmiany mają być wprowadzone w ciągu najbliższych trzech miesięcy,
 • czego potrzebujesz, żeby zmienić sytuację – analiza zasobów,

Zadanie do realizacji przed następnym spotkaniem: przeanalizowanie rozmów, które były trudne. Zanotowanie obserwacji: w jakim tonie odbywała się rozmowa, po czym można było poznać, że rozmówca słucha lub nie słucha, czego brakowało w zachowaniu swoim i rozmówcy.

Celem zadania będzie autorefleksja nad mechanizmami komunikacji w relacjach.

Informacje przygotowane przez uczestników zostaną wykorzystane w trakcie szkolenia podczas ćwiczeń.

Spotkanie 2

Moduł 2  – Komunikacja:

 • analiza transakcyjna,
 • zauważanie i integrowanie różnych punktów widzenia
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • 5 poziomów słuchania
 • kultura konstruktywnej obustronnej informacji zwrotnej,
 • FUKO, czyli efektywna krytyka,
 • praca z oporem i konfliktem.

Zadanie do realizacji przed następnym spotkaniem: przeanalizowanie swojego tygodnia pracy i w oparciu o obserwacje oraz informacje zwrotne przygotowaniu listy swoich mocnych stron (umiejętności, kompetencje, zachowania).

 • Celem zadania będzie autorefleksja nad obszarem swoich najwyższych kompetencji.
 • Informacje przygotowane przez uczestników zostaną wykorzystane w trakcie szkolenia podczas ćwiczeń.

Spotkanie 3

Moduł 3 – Budowanie synergii:

 • autoprezentacja wszystkich uczestników,
 • mapa kompetencji w zespole,
 • mam-potrzebuje,
 • budowanie mocnych partnerstw
 • Wypracowanie zespołowych reguł współpracy

Podsumowanie procesu i określenie zobowiązań do realizacji:

 • Co zacznę robić?
 • Co przestanę robić?
 • Co będę robić inaczej?

Po 2-3 tygodniach follow up z Liderem.

Dzięki programowi dowiesz się:

 • Jak przy rozproszonej strukturze tworzyć warunki zarówno do wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami jak i budowania relacji
 • W jaki sposób budować kulturę komunikowania informacji zwrotnych
 • Jak tworzyć poczucie przynależności do zespołu
 • Jak w zespole korzystać wzajemnie z zasobów i mocnych stron

Dlaczego proces przynosi efekty?

 • Pracujemy na rzeczywistych wyzwaniach, z którymi zmagają się Team Liderzy oraz ich zespoły.
 • Cele do pracy definiuje zespół uwzględniając cele organizacji.
 • Odpowiedzialność za wybory i decyzje jest po stronie zespołu.
 • Proces jest rozłożony w czasie co zwiększa skuteczność podejmowanych działań
 • Podczas szkolenia proponujemy modele strategiczne i struktury oraz korzystamy z różnych umiejętności, aby poszerzyć perspektywę patrzenia na wyzwania, z którymi mierzy się zespół, nie mówimy, co jest dobrym rozwiązaniem, co nie, to nie trener podejmuje decyzje. Robi to zespół i to stanowi siłę całego procesu.
 • Budujemy odpowiedzialność i zaangażowanie po stronie zespołu, który dzięki takiemu modelowi pracy, zaczyna się rozwijać i kształtować dobre nawyki.

Poznaj nasze inne szkolenia: