Przemysław Rybarczyk

Przemysław Rybarczyk

Trener Biznesu, Coach, Konsultant

Zawodowo:

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog. Posiada liczne certyfikaty m.in. z zakresu Mediacji, Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów. Coach ICF, konsultant i trener biznesu. Przez ponad 15 lat menedżer zarządzający dużymi zespołami największych międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce. Kierował Departamentami Wsparcia Sprzedaży, Rozwoju i Szkoleń Sieci Sprzedaży, Marketingu i Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych. Przez 10 lat aktywny sprzedawca. Pełnił funkcję zastępcy szefa sprzedaży jednego z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.

Tworzył i wdrażał systemy wynagradzania, motywacyjne, a także projekty rozwojowe i szkoleniowe dla sprzedawców oraz menedżerów. Budował systemy wsparcia sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą. Kreuje projekty poprawy efektywności procesów sprzedażowych i HR– doradza w zakresie ich wdrożenia.

Specjalizuje się w pracy z Zarządami i kadrą menedżerską w zakresie umiejętności zarządzania, budowania oraz rozwoju zespołu. Realizuje warsztaty, szkolenia oraz sesje coachingowe. W swojej dotychczasowej działalności poprowadził ponad 1000 dni szkoleniowych, w których wzięło udział kilkanaście tysięcy osób.

Kluczowe kompetencje:

Zarządzanie sprzedażą,
Projektowanie i wdrażanie systemów i narzędzi zarządzania siecią sprzedaży,
Tworzenie i wdrażanie systemów miękkiego HR (ścieżki kariery, systemy motywacyjne, systemy rozwojowe i szkoleniowe, systemy oceny, systemy wynagradzania) – także w sieciach sprzedaży.
Life i Biznes coaching,
Prowadzenie warsztatów i szkoleń.
Zrealizowane projekty

W zakresie sprzedaży:

Prowadzenie projektu budowy strategii sprzedaży,
Przygotowanie strategii rozwoju sieci oraz funkcjonowania struktur sprzedaży (placówki bezpośrednie i franczyzowe),
Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania siecią sprzedaży poprzez struktury regionalne,
W zakresie wsparcia sprzedaży:

Przygotowywanie systemu raportowania sprzedaży i aktywności sprzedawców,
Opracowanie koncepcji funkcjonowania struktur sprzedaży (oddziały i placówki franczyzowe),
Przygotowanie i wdrożenie systemu wynagradzania w sieci sprzedaży – systemy; prowizyjny, nadprowizyjny, wynagradzania dyrektorów, menedżerów i sprzedawców,
Opracowanie i uruchomienie systemu MBO dla Dyrektorów Regionalnych i Dyrektorów Sprzedaży,
Przygotowanie i wprowadzenie procesu rekrutacji, selekcji i wdrożenia dyrektorów regionalnych, dyrektorów oddziałów, menedżerów i sprzedawców. Badania efektywności procesu,
Przygotowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego dla sieci sprzedaży,
Stworzenie i wdrożenie aplikacji wspierających sprzedaż on-line, off-line (aplikacje front-end/sprzedażowe dla agentów, zarządzania dla menedżerów),
Prowadzenie badań Mystery Shopper w sieci dystrybucyjnej (własnej i konkurentów),
W zakresie rozwoju i szkoleń:

Przygotowanie i prowadzenie procesów Assessment/Development Center oraz badania 360,
Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania talentami,
Na podstawie modeli kompetencyjnych przygotowanie i wdrożenie ścieżek rozwoju i kariery dyrektorów, menedżerów i sprzedawców,
Stworzenie i wdrożenie systemu benefitów powiązanych ze ścieżkami kariery dla sieci dystrybucji,
Opracowanie i wdrożenie projektów/programów szkoleniowych w zakresie wdrażanych produktów oraz rozwoju umiejętności społecznych, biznesowych i firmowych,
Opracowanie systemu zarządzania siecią wewnętrznych trenerów i instruktorów IT ok. 100 osób,
Wdrożenie platformy i szkoleń e-learningowych oraz TV Szkoleniowej,
Prowadzenie sesji coachingowych dla menedżerów,

Zakresy prowadzonych szkoleń:

Zarządzanie,
Zarządzanie sprzedażą,
Zarządzanie zespołem sprzedażowym,
Sprzedaż,
Negocjacje,
Rozwój zespołu,
Coaching,
Train the Trainers,
Wystąpienia publiczne.

 

Prywatnie:

Mam trzech synów, a każdy z nich to zupełnie inny temperament – swoiste żywioły trudne do opanowania… ale jak każdy żywioł w końcu się wyciszają. I takie też jest moje życie… Uwielbiam zmiany, szybkie zwroty akcji i wyzwania, a przede wszystkim poczucie wolności, które daje mi jazda motocyklem.