Szkolenie

Profesjonalna obsługa Klienta wewnętrznego

Cele szkolenia to zwiększenie efektywności i jakości obsługi Klienta wewnętrznego poprzez:

• Doskonalenie umiejętności budowania pozytywnych relacji z Klientami wewnętrznymi
• Budowanie pozytywnego wizerunku Firmy i Pracownika
• Budowanie dialogu, porozumienia i współpracy
• Umiejętne rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych
• Doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji z Klientem wewnętrznym

Program szkolenia – Profesjonalna obsługa Klienta wewnętrznego:

 1. Budowanie wizerunku i jego znaczenie w profesjonalnej obsłudze Klienta wewnętrznego
 • Siła pierwszego kontaktu- pierwsze wrażenie, wygląd, postawa, ubiór, uprzejmość
 • Identyfikacja z misją, wizją i celami strategicznymi Firmy
 • System identyfikacji wizualnej i jego znaczenie w budowaniu wizerunku
 • Najlepsze standardy obsługi Klienta wewnętrznego
 1. Budowanie relacji w obsłudze Klienta wewnętrznego
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z Klientem
 • Uświadomienie czynników wpływających na dobrą relację i atmosferę w pracy
 • Proaktywne podejście do obsługi Klienta wewnętrznego
 1. Mowa werbalna i niewerbalna- na co szczególnie zwrócić uwagę w budowaniu najwyższej jakości obsługi Klienta?
 • Spójność i autentyczność w komunikacji
 • Mowa ciała- najważniejsze elementy komunikacji niewerbalnej budujące pozytywny wizerunek
 • „Ton głosu” – dlaczego jest tak ważny?
 • Profesjonalny język w komunikacji w pracy i zwroty budujące profesjonalny wizerunek
 1. Umiejętności komunikacyjne
 • Bariery komunikacyjne w relacji z Klientem Wewnętrznym i sposoby ich przezwyciężania
 • Poznanie technik sprzyjających dobremu zrozumieniu
 • Siła aktywnego słuchania i umiejętnego zadawania pytań
 • Umiejętne prowadzenie rozmowy z Klientem krok po kroku
 • Jasne i precyzyjne komunikaty, parafraza, zdarta płyta
 • Przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej
 • Klaryfikacja – uzyskiwanie jasności i odkrywanie manipulacji rozmówcy
 1. Style komunikacji i typologia Klientów wewnętrznych– kim są Twoi Klienci?
 • Rozpoznawanie typów klientów wewnętrznych i stylów komunikowania się
 • Znaczenie indywidualnego podejścia do każdego klienta
 • Techniki dostosowywania argumentacji i przygotowanie do rozmowy w zależności od typu klienta i jego stylu komunikowania się
 1. Asertywna komunikacja i jej znaczenie w budowaniu profesjonalnej obsługi Klienta wewnętrznego
 • Charakterystyka postawy i zachowania asertywnego
 • Autodiagnoza asertywności- określenie indywidualnego,aktualnego poziomu postaw asertywnych
 • Trening asertywności (m.in. asertywna prośba, asertywna odmowa)
 • Komunikaty ja i stawianie granic

7. Sytuacje trudne i konfliktowe w obsłudze Klienta wewnętrznego

 • Różne sposoby radzenia sobie z sytuacją konfliktową
 • Panowanie nad emocjami w sytuacjach trudnych, sposoby na opanowanie emocji w komunikacji
 • Rozpoznawanie emocji u siebie, rozpoznawanie emocji u innych
 • Analiza sytuacji trudnych, pojawiających się emocji i zachowań między rozmówca
 • Zaawansowanie narzędzia komunikacyjne wspierające rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych.

8. Wizerunek wewnętrzny w obsłudze klienta

 • Jak w praktyce tworzyć pozytywny wizerunek w obsłudze klienta
 • Czynniki wpływające ma mój spójny wizerunek

Korzyści dla uczestników:

• Zyskasz wiedzę jak efektywnie komunikować się z Klientem wewnętrznym
• Zrozumiesz mechanizmy, które wpływają na profesjonalną ocenę obsługi Klienta
• Zidentyfikujesz swoje mocne strony i wyzwania w obszarze obsługi Klienta
• Nauczysz się świadomie wykorzystywać mowę ciała jako element Twojego profesjonalnego wizerunku
• Dowiesz się w jaki sposób wpływać na jakość rozmów i wzrost satysfakcji Klientów wewnętrznych z kontaktów z Tobą
• Dostrzeżesz różnice w sposobach myślenia ludzi i odkryjesz wpływ różnic na sposoby komunikowania się z innymi
• Zidentyfikujesz, przećwiczysz i opracujesz indywidualne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych z Klientem wewnętrznym
• Zwiększysz efektywność osobistą w obsłudze Klienta wewnętrznego.