Szkolenie

Onboarding w praktyce

Cel szkolenia:

Skuteczne wprowadzenie nowego pracownika w strukturę i kulturę organizacji, tak aby po okresie wdrożenia stał się częścią zespołu i spełniał stawiane przed nim oczekiwania.

1. Onboarding – Znaczenie oraz idea procesu

• Istota procesu wdrożenia pracownika, po co on właściwie jest i jakie korzyści zapewnia firmie i pracownikowi
• Skutki niewłaściwie przeprowadzonego wdrożenia lub jego braku
• Etapy procesu adaptacji, a fazy rozwoju pracownika (Ken Blanchard – Przywództwo sytuacyjne)
• Mierzenie efektów onboardingu

2. Onboarding – Krok po kroku

• Krok 1 – określenie potrzeb i oczekiwań pracodawcy
• Krok 2 – employeeexperience
• Krok 3 – kultura, misja i wizja organizacji
• Krok 3 – mapa procesu

3. Onboarding – Narzędzia i zasoby wspierające

• Mentor, Buddy, Opiekun
• Szkolenia
• Narzędzia wspomagające komunikację
• Gry i zabawy onboardingowe

4. Onboarding – W mojej organizacji

• Projektowanie procesu
• Monitorowanie procesu

5. Onboarding – Rezultaty procesu

• Rozumienie roli w organizacji
• Większa efektywność
• Poczucie własnej skuteczności
• Znajomość kultury organizacyjnej
• Rozpoznanie osób z wysokim potencjałem
• Employerbranding

Korzyści z warsztatów „Onboarding w praktyce”:

• Lepszy wizerunek pracodawcy.
• Większe zaangażowanie pracowników.
• Szybsze rozumienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a więc w efekcie większa efektywność nowych pracowników.
• Zwiększenie szansy na długoterminowe związanie się dobrych pracowników z organizacją
• Szybsza adaptacja pracownika i możliwość stania się pełnoprawnym członkiem zespołu dzięki poznaniu zasad pracy.
• Lepsze i szybsze zintegrowanie ze współpracownikami.
• Większa lojalność i zaangażowanie pracowników.
• Szybsze wdrożenie i większa identyfikacja pracownika z celami, strategią oraz wartościami organizacji.

Poznaj nasze inne szkolenia: