Mirosław Borek

Trener biznesu, Psycholog, Coach, Konsultant

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada rekomendację  Trenera II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Należy do Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Prowadził zajęcia z „Metodologii prowadzenia szkoleń” dla studentów Wydziału Psychologii UW.

Jako trener i coach posiada ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji projektów dla   organizacji biznesowych w budowaniu zespołów, motywowaniu pracowników do rozwoju, rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, wprowadzania zmian oraz wspiera zespoły sprzedaży i obsługi klienta w rozwoju umiejętności asertywnej komunikacji, skutecznej sprzedaży, prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu.

Prowadzi dla kadry kierowniczej coaching indywidualny i zespołowy oraz realizuje projekty „Train the trainers” dla zespołów trenerski  superwizując ich pracę w trakcie szkoleń.

Posiada doświadczenie w pracy w ośrodkach psychologicznych jako psycholog, terapeuta indywidualny i grupowy oraz trener warsztatów umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, asertywności. Posiada umiejętności  udzielania wsparcia psychologicznego osobom w sytuacjach kryzysowych oraz przeprowadzenia diagnozy i pogłębionego wywiadu psychologicznego i kompetencyjnego.

Specjalizuje się w realizacji interaktywnych warsztatów nastawionych na trening konkretnych umiejętności takich jak: efektywna komunikacja, asertywność w relacji z  klientem zewnętrznym i wewnętrznym, skuteczna sprzedaż, negocjacje, radzenie sobie z grami psychologicznymi klientów i pracowników, przywództwo, motywowanie pracowników i wspieranie ich w rozwoju, prowadzenie procesów coachingowych i mentoringowych, umiejętność uczenia się na błędach- psychologia porażki, perswazja i wywieranie wpływu, rozwiązywanie konfliktów, budowanie współpracy w zespole,  zarządzanie ludźmi, zarzadzanie zmianą, zarzadzanie priorytetami i sobą w czasie, sztuka wystąpień publicznych i prezentacji, train the trainers.

Realizuje projekty szkoleniowe dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych. Stale współpracuje z  Fundacją My Pacjenci  oraz  Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej realizując warsztaty szkoleniowe dla lekarzy z umiejętności skutecznej komunikacji i współpracy z pacjentami oraz zarządzanie zespołami w placówkach medycznych.

Jako Konsultant, trener, coach, superwizor  zespołu mentorów  realizował we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacją „Firmy Rodzinne” międzynarodowy projekt Early Warning Europe  w ramach którego udzielił  1150 godzin konsultacji dla prezesów i właścicieli 115 firm z sektora MŚP będących w sytuacji kryzysowej..

Jako trener/ coach/ konsultant Mirosław Borek realizował projekty dla ponad 80 firm i organizacji m.in. dla: ABB, Alcon, Alfa-Wassermann, Angelini Pharma Polska, Bain Global Business Services Center, Bayer, Biochemie, Boehringer Ingelheim, Budimex ConvaTec, Donaldson, Egis, Farma-Projekt, Fournie, Fundacja Firmy Rodzinne, Gedeon Richter, Genzyme, Helen Doron, IBD Business School,  Ivax, Izomar, Janssen-Cilag, Ghelamco, Language Academy, Lek Polska, LG Olsztyn, Medac, Merck, Montessori, Naczelna Izba Lekarska, PARP, Personnel Training Institute,  Pliva Kraków, Polfa Grodzisk, Polfa Tarchomin, Polpharma, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Bank Komórek Macierzystych, Polski Lek, Powen-Wafapomp SA, Rada,  Ranbaxy, Ratiopharm, Schneider Electric, Sodexho, Sensilab, Slovakofarma, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Tactica, Terumo BT, Vetoquinol Biowet, Zentiva.