692 279 279   biuro@mind-up.pl

Inteligencja emocjonalna i zarządzanie stresem

1. Czym jest inteligencja emocjonalna (IE)

 • Różne formy ujmowania IE
 • Zdolności składające się na IE
 • IE to czynnik wrodzony czy zdolność kształtująca się poprzez doświadczenie
 • Różnice między inteligencją „akademicką” a IE
 • Czy inteligencja ogólna a emocjonalna są od siebie zależne?

2. Emocje w życiu człowieka

 • Typologia emocji – klasyfikacja wg Plutchnika i model afektu Russella
 • Psychologiczna charakterystyka emocji
 • Skąd biorą się emocje
 • Nazywanie i wyrażanie własnych emocji i potrzeb
 • „Automatyczne myśli”, wyobrażenia i wspomnienia towarzyszące nam na co dzień i ich rola
 • Nie ma złych i dobrych emocji. Emocje po prostu są – i to dobrze. Jak nimi zarządzać, aby odkryć, że są naszym sprzymierzeńcem
 • Rozpoznawanie emocji u innych ludzi
 • Różnice indywidualne w reagowaniu emocjonalnym
 • Jak wykorzystywać informacje i potencjał, jaki oferują nam emocje
 • IE a osiąganie sukcesów
 • IE a asertywność
 • Samoakceptacja i szacunek do siebie
 • Poznanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju

3. Świadomy wpływ na emocje

 • Regulacja emocji (osłabianie i wzmacnianie stanów emocjonalnych)
 • Poziom myśli i naszych przekonań- jaki ma wpływ na odczuwane emocje?
 • Ekspresja emocjonalna

4. Stres- przyjaciel czy wróg? Po co nam stres?

 • Skąd bierze się stres, jakie sytuacje w moim życiu go wywołują?
 • Co się dzieje w naszym organizmie pod wpływem stresu
 • Skutki stresu utrzymującego się przez dłuższy czas
 • Cechy „dobrze przeżytego” stresu
 • Jak „wziąć” sobie ze stresu to, co najlepsze? Sztuka zarządzania stresem
 • Co mówią nam nasze wewnętrzne myśli? Jakie są ich konsekwencje dla nas?
 • Ocena naszych przekonań i praca nad nimi
 • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych – test
 • Konstruktywne radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Dobry relaks i elementy work life balance

5. IE a skuteczna komunikacja i efektywna praca w zespole

 • Skuteczna komunikacja w praktyce
 • Rozpoznawanie, kierowanie emocjami członków zespołu, motywowanie i osiąganie celów biznesowych
 • Podejmowanie decyzji w stresujących sytuacjach
 • Jak „pociągnąć” zespół za sobą
 • IE jako zdolność do lepszego poznania członków swojego zespołu
 • Sztuka rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Efektywna współpraca z innymi ludźmi

Korzyści z posiadania wysoko rozwiniętej IE:

 • Bycie „w kontakcie” ze swoimi emocjami, troska o siebie i o swoje potrzeby, co sprzyja zdrowiu psychicznemu i fizycznemu
 • Zainteresowanie innymi ludźmi, głębsze ich rozumienie, dzięki czemu łatwiej jest nawiązywać i utrzymywać dobre i satysfakcjonujące relacje
 • Twórcze rozwiązywanie konfliktów
 • Świadomość emocji własnych i innych ludzi w relacjach
 • Ułatwia nabywanie kompetencji społecznych
 • Pozwala na skuteczne radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, przez co człowiek częściej doświadcza pozytywnych stanów emocjonalnych, co wpływa na jego dobrostan i poczucie szczęścia, satysfakcji i zadowolenie z życia
 • IE to umiejętność niezbędna do bycia skutecznym managerem