692 279 279   biuro@mind-up.pl

Asertywność i rozwój osobisty

Proponowany program warsztatu 2 dniowego:

1. Czym jest a czym nie jest asertywna komunikacja?

 • Co to znaczy zachowywać się asertywnie?
 • Z czym mylimy asertywność? (postawy: uległa, agresywna, manipulacyjna, asertywna)
 • Jakie zachowania wspierają a jakie przeszkadzają nam w byciu asertywnym?
 • Co mogę zyskać zachowując się w sposób asertywny?

2. Postawy kształtujące zachowania asertywne

 • Jakie pozycje życiowe przyjmujemy i jaki mają wpływ na nasze zachowania i postawy? – elementy analizy transakcyjnej
 • Postawa wygrany-wygrany i jej rola w budowaniu asertywnej komunikacji

3. Jak dbać o swój rozwój osobisty, budować pewność siebie i dlaczego to jest ważne?

 • Jak nauczyć się być asertywnym i zadbać o pewność siebie w relacjach z Klientami i współpracownikami?
 • Mój autoportret – analiza SWOT mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • Jak wykorzystać swoje zalety?
 • Jak konstruktywnie postrzegać własne wady?

4. Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w oparciu o dialog NVC – czyli jak agresję i konflikt przekuć w rozmowę

 • 4 kroki w Porozumieniu Bez Przemocy
 • Prowadzenie rozmowy zgodnie z zasadami NVC
 • Komunikaty blokujące komunikację

5. Sytuacje trudne – jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, stresem i kryzysem?

 • Panowanie nad emocjami – jak kontrolować i wyrażać emocje?
 • Subiektywne oblicze emocji – jak zmieniać złe emocje w dobre?
 • Praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • Nie taki kryzys straszny… – czym jest sytuacja kryzysowa i jakie płyną z niej korzyści?

6. Asertywna informacja zwrotna – czyli jak sprawić, by ludzie przyjmowali ‘krytykę’ i modyfikowali swoje zachowania

 • Komunikat JA – udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • FUKO i FUKO+, czyli metoda przekazywania trudnych informacji z jednoczesnym dbaniem o relacje

7. Asertywna pochwała

 • Wyrażanie uznania
 • Docenianie, chwalenie, nagradzanie
 • Jak asertywnie przyjmować pochwały i wyrazy uznania?

8. Asertywna obrona – sposoby radzenia sobie z atakiem, manipulacją i agresją

 • Reagowanie na krytykę
 • Technika obrony przed manipulacjami
 • Sposoby reagowania na zachowania agresywne: m.in.: Technika Jujitsu, Otwartych drzwi, Zdartej płyty

9. Asertywna odmowa

 • Stawianie granic w kontaktach z innymi
 • Jak i kiedy mówić NIE
 • Komunikacja z ramy rozwiązania

10. Asertywne rozliczanie z zadań

 • STAR – jako technika rozliczania zadań /lub obrona przed atakiem
 • 7 step Coaching Model – rozliczenie zadania w 7 krokach

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumiesz mechanizmy wyzwalające i blokujące zachowania asertywne
 • Zidentyfikujesz swoje mocne strony i ograniczenia w obszarze zachowań asertywnych
 • Nauczysz się wykorzystywać techniki asertywnego zachowania umożliwiające radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Poznasz sposoby egzekwowania swoich oczekiwań I dzielenia się informacją zwrotną
 • Dowiesz się jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty unikając zachowań agresywnych
 • Nauczysz się asertywnie wyrażać swoje przekonania
 • Nauczysz się odmawiać bez poczucia winy i burzenia relacji
 • Zwiększysz efektywność osobistą w zakresie poczucia własnej wartości